ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Objednat


Cena: 812 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 6. 3. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje požadavky na flexibilní středně objemové vaky (FIBC) s objemem 0,25 m3 až 3 m3 určené pro používání v nebezpečných výbušných atmosférách. Výbušná atmosféra může být vytvářena obsahem FIBC nebo může existovat mimo FIBC.
Požadavky zahrnují: (1) klasifikaci a označování vaků FIBC štítky, (2) klasifikaci vnitřních vložek (liners);, (3) specifikaci zkušebních metod pro každý typ FIBC a vnitřní vložku (3) požadavky na návrh a vlastnosti FIBC a na vnitřní vložky (4) bezpečné používání FIBC (včetně FIBC s vnitřními vložkami) pro různé zóny prostředí s nebezpečím výbuchu popsané pro prostory, kde se vyskytuje nebo se může vyskytovat hořlavý prach (IEC 60079-10-2) a pro výbušné plynné atmosféry (IEC 60079-10-1), (5) postupy pro kvalifikaci typu a certifikaci FIBC, včetně bezpečného používání vnitřních vložek.
Požadavky této normy jsou použitelné pro všechny typy FIBC a vnitřních vložek zkoušených ve stavu po výrobě, před použitím a určených pro používání v nebezpečných výbušných atmosférách.

Označení ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)
Katalogové číslo 91402
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2012
Datum účinnosti 1. 10. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963914022
Změny a opravy A1 8.15t, Z1 10.18t
Norma je platná do 6. 3. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Tato norma nahradila ČSN EN 61340-4-4 (346440) z května 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

ČSN EN 61340-4-7 (346440)
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

ČSN EN 61340-4-8 (346440)
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

ČSN EN 61340-4-9 (346440)
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440)
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření