ČSN EN 61883-6 ed. 2 (368555) Zrušená norma

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje protokol pro přenos zvukových a hudebních dat používající IEEE 1394 a specifikuje základní požadavky pro použití protokolu. Protokol lze používat na všechny moduly nebo zařízení, která zpracovávají, generují zvuková nebo hudební data a konvertují funkční bloky. Norma se zabývá pouze přenosem dat, nikoliv řízením , statusem a strojově čitelným popisem těchto modulů nebo zařízení.

Označení ČSN EN 61883-6 ed. 2 (368555)
Katalogové číslo 75779
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2006
Datum účinnosti 1. 6. 2006
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963757797
Změny a opravy Z1 4.15t
Norma byla zrušena k 8. 10. 2017
a nahrazena ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555)
Tato norma nahradila ČSN EN 61883-6 (368555) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

ČSN EN 61883-1 ed. 2 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61883-2 ed. 2 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR

ČSN EN 61883-3 ed. 2 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR

ČSN EN 61883-4 ed. 2 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS

ČSN EN 61883-5 ed. 2 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR

ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

ČSN EN 61883-7 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B

ČSN EN 61883-8 (368555)
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601