Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2005

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
74742

ČSN ISO 3511-1 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky

230 Kč vč. DPH
74743

ČSN ISO 3511-2 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků

230 Kč vč. DPH
74716

ČSN ISO 3511-3 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení

340 Kč vč. DPH
74744

ČSN ISO 3511-4 (013620) - prosinec 2005

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce

230 Kč vč. DPH
74609

ČSN EN 61360-4/změna Z1 (013720) - prosinec 2005

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 4: Seznam odkazů IEC na normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74549

ČSN ISO 17398 (018016) - prosinec 2005

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

340 Kč vč. DPH
74755

ČSN EN 30-2-1/změna A2 (061410) - prosinec 2005

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74722

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly

350 Kč vč. DPH
74721

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci

230 Kč vč. DPH
74633

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - prosinec 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

350 Kč vč. DPH
74229

ČSN EN 2732 (312384) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky z kokil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74259

ČSN EN 4450 (312403) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74258

ČSN EN 4313 (312405) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74246

ČSN EN 4203 (312409) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74242

ČSN EN 4100 (312410) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74257

ČSN EN 4292 (312432) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74256

ČSN EN 4291 (312433) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74224

ČSN EN 2693 (312440) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74227

ČSN EN 2696 (312441) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74236

ČSN EN 3474 (312442) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74243

ČSN EN 4101 (312443) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74234

ČSN EN 3335 (312444) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74225

ČSN EN 2694 (312445) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74239

ČSN EN 3979 (312446) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74226

ČSN EN 2695 (312447) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74255

ČSN EN 4286 (312457) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a ≤ 125 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74238

ČSN EN 3872 (312458) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74233

ČSN EN 3333 (312462) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74230

ČSN EN 2802 (312463) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74240

ČSN EN 4007 (312464) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74221

ČSN EN 2395 (312465) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74218

ČSN EN 2089 (312468) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74235

ČSN EN 3341 (312469) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74254

ČSN EN 4283 (312470) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74253

ČSN EN 4247 (312471) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74252

ČSN EN 4215 (312472) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74251

ČSN EN 4214 (312473) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74250

ČSN EN 4213 (312474) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74249

ČSN EN 4212 (312475) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74247

ČSN EN 4209 (312476) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74245

ČSN EN 4202 (312477) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74222

ČSN EN 2422 (312478) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a ≤ 120 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74223

ČSN EN 2511 (312479) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74248

ČSN EN 4211 (312480) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74237

ČSN EN 3552 (312481) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74244

ČSN EN 4102 (312482) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74219

ČSN EN 2090 (312483) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74232

ČSN EN 3332 (312485) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74231

ČSN EN 2803 (312486) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74241

ČSN EN 4099 (312487) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74228

ČSN EN 2703 (312488) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74220

ČSN EN 2092 (312489) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
74175

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 (332000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny

125 Kč vč. DPH
74356

ČSN 33 2000-7-703/změna Z1 (332000) - prosinec 2005

Elektrotechnické předpisy - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74702

ČSN EN 50065-4-2/změna A2 (333435) - prosinec 2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

65 Kč vč. DPH
74669

ČSN EN 55016-1-2/změna A1 (334210) - prosinec 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74675

ČSN EN 55016-2-2/změna A1 (334210) - prosinec 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74676

ČSN EN 55012/změna A1 (334227) - prosinec 2005

Motorová vozidla, motorové čluny a zařízení poháněná zážehovými motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů s výjimkou těch, které jsou instalovány v samotném vozidle/člunu/zařízení nebo v sousedních vozidlech/člunech/zařízeních

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74509

ČSN EN 50131-1/změna Z4 (334590) - prosinec 2005

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74570

ČSN EN 62044-2 (345886) - prosinec 2005

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
74614

ČSN 34 7005/změna Z2 (347005) - prosinec 2005

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do a včetně 20,8/36 kV (Uₘ = 42 kV)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74553

ČSN EN 61442 (347005) - prosinec 2005

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do 36 kV (Uₘ = 42 kV)

350 Kč vč. DPH
74569

ČSN IEC 317-17/změna Z3 (347307) - prosinec 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 17: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74677

ČSN EN 61211 (348174) - prosinec 2005

Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu

230 Kč vč. DPH
74726

ČSN IEC 1211/změna Z1 (348174) - prosinec 2005

Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky průrazem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74608

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


355 Kč vč. DPH
74688

ČSN EN 60034-9/změna Z1 (350000) - prosinec 2005

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74745

ČSN EN 60255-23/změna Z1 (353465) - prosinec 2005

Elektrická relé - Část 23: Vlastnosti kontaktů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74624

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
74623

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
74642

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2/Oprava 1 (354101) - prosinec 2005

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna bude zrušena k 15. prosinci 2020.

20 Kč vč. DPH
74641

ČSN EN 60947-5-1/Oprava 1 (354101) - prosinec 2005

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74511

ČSN EN 60947-5-3/změna A1 (354101) - prosinec 2005

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruchy (PDF)

Změna byla zrušena k 10. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74512

ČSN EN 60947-5-5/změna A1 (354101) - prosinec 2005

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

190 Kč vč. DPH
74513

ČSN EN 62020/změna A1 (354184) - prosinec 2005

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

340 Kč vč. DPH
74558

ČSN EN 60269-1 ed. 2/změna A1 (354701) - prosinec 2005

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74619

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730) - prosinec 2005 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 11.13t


600 Kč vč. DPH
74640

ČSN EN 60127-4/změna Z1 (354730) - prosinec 2005

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74670

ČSN IEC 60709 (356586) - prosinec 2005

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.10t, Z2 12.19t


Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

294 Kč vč. DPH
74546

ČSN EN 60062/změna Z1 (358014) - prosinec 2005

Rezistory a kondenzátory. Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74693

ČSN EN 133000/změna Z1 (358281) - prosinec 2005

Kmenová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74694

ČSN IEC 939-1/změna Z1 (358281) - prosinec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74637

ČSN EN 61338-4 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74638

ČSN EN 61338-4-1 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
74582

ČSN EN 60401-1 (358460) - prosinec 2005

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
74695

ČSN EN 61249-2-7/Oprava 1 (359062) - prosinec 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

20 Kč vč. DPH
74699

ČSN EN 61754-21 (359244) - prosinec 2005

Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
74740

ČSN EN 61280-2-2/změna Z1 (359270) - prosinec 2005

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Postupy zkoušek pro digitální systémy - Optický očkový diagram, vlnový tvar a zhášecí poměr

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74671

ČSN EN 62150-1 (359277) - prosinec 2005

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74521

ČSN EN 60432-1 ed. 2/změna A1 (360131) - prosinec 2005

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

125 Kč vč. DPH
74861

ČSN EN 61549 ed. 2/změna A1 (360199) - prosinec 2005

Různé světelné zdroje

230 Kč vč. DPH
74691

ČSN EN 60335-2-3 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74625

ČSN EN 60335-2-89/změna A1 (361045) - prosinec 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74713

ČSN EN 60456 ed. 2/Oprava 1 (361060) - prosinec 2005

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74705

ČSN EN 61121/změna Z1 (361060) - prosinec 2005

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74293

ČSN EN 60730-2-11/změna A11 (361950) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74294

ČSN EN 60730-2-12/změna A11 (361950) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74291

ČSN EN 60730-2-3/změna A11 (361950) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74289

ČSN EN 60730-2-1/změna A11 (361960) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

65 Kč vč. DPH
74290

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2/změna A11 (361960) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

65 Kč vč. DPH
74292

ČSN EN 60730-2-5 ed. 2/změna A11 (361960) - prosinec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74673

ČSN EN 60086-3/změna Z1 (364110) - prosinec 2005

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74776

ČSN EN 50083-1/změna Z2 (367211) - prosinec 2005

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 1: Bezpečnostní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74516

ČSN EN 62297-1 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
74517

ČSN EN 62297-2 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
74518

ČSN EN 62298-1 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74519

ČSN EN 62298-2 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
74520

ČSN EN 62298-3 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
74382

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205) - prosinec 2005

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

190 Kč vč. DPH
74692

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

340 Kč vč. DPH
74480

ČSN EN 13463-3 (389641) - prosinec 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"

230 Kč vč. DPH
74758

ČSN EN 10342 (420026) - prosinec 2005

Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených

190 Kč vč. DPH
74826

ČSN EN 10080 (421039) - prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

570 Kč vč. DPH
74724

ČSN EN 10311 (421906) - prosinec 2005

Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody

340 Kč vč. DPH
74584

ČSN EN ISO 7088 (467001) - prosinec 2005

Rybí moučka - Slovník

125 Kč vč. DPH
73884

ČSN EN 12014-3 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73883

ČSN EN 12014-4 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74092

ČSN EN ISO 21569 (569903) - prosinec 2005

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 360 Kč vč. DPH
74747

ČSN EN ISO 18330 (570547) - prosinec 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí

230 Kč vč. DPH
74479

ČSN ISO 8552 (570548) - prosinec 2005

Mléko - Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda)

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
74600

ČSN EN 681-1/změna A3 (633002) - prosinec 2005

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

65 Kč vč. DPH
74601

ČSN EN 681-2 +A1/změna A2 (633002) - prosinec 2005

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

65 Kč vč. DPH
74602

ČSN EN 681-3 +A1/změna A2 (633002) - prosinec 2005

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

65 Kč vč. DPH
74603

ČSN EN 681-4 +A1/změna A2 (633002) - prosinec 2005

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

65 Kč vč. DPH
74604

ČSN EN 682/změna A1 (633003) - prosinec 2005

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

65 Kč vč. DPH
74712

ČSN EN ISO 294-2/změna A1 (640210) - prosinec 2005

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74741

ČSN EN ISO 2114/Oprava 1 (640343) - prosinec 2005

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

20 Kč vč. DPH
73886

ČSN EN 14598-1 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73885

ČSN EN 14598-2 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73887

ČSN EN 14598-3 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74824

ČSN EN ISO 7686 (643110) - prosinec 2005

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti

125 Kč vč. DPH
74856

ČSN EN ISO 2505 (643116) - prosinec 2005

Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry

125 Kč vč. DPH
73675

ČSN EN ISO 9163 (647620) - prosinec 2005 aktuální vydání

Textilní sklo - Roving - Příprava zkušebních těles a stanovení pevnosti v tahu impregnovaných rovingů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
74413

ČSN EN 13631-15 (668140) - prosinec 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností

230 Kč vč. DPH
73879

ČSN EN ISO 11343 (668579) - prosinec 2005

Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
74013

ČSN EN 14510 (668660) - prosinec 2005

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74577

ČSN EN ISO 17895 (673028) - prosinec 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)

230 Kč vč. DPH
74667

ČSN EN ISO 9514 (673033) - prosinec 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
74016

ČSN EN ISO 16805 (673049) - prosinec 2005

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74267

ČSN EN 14668 (681137) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74273

ČSN EN 14669 (681138) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74272

ČSN EN 14670 (681139) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74091

ČSN EN 14666 (681198) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení tetraacetylethylendiaminu (TAED) obsaženého v granulích TAED - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73881

ČSN EN 14712 (681198) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení fyzikální stability v alkalických a kyselých roztocích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74090

ČSN EN 14667 (681199) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení rozpouštědel s nízkým bodem varu v tekutých preparátech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74261

ČSN EN ISO 385 (704129) - prosinec 2005

Laboratorní sklo - Byrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74762

ČSN EN 14580 (721165) - prosinec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti

230 Kč vč. DPH
74585

ČSN EN 13748-1/změna A1 (723209) - prosinec 2005

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

125 Kč vč. DPH
74719

ČSN EN 993-15 (726020) - prosinec 2005 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)

230 Kč vč. DPH
74095

ČSN EN 12289 (727579) - prosinec 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74279

ČSN EN ISO 15732 (727590) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
74265

ČSN EN ISO 18756 (727591) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
74599

ČSN ISO 17123-2 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74597

ČSN ISO 17123-3 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74596

ČSN ISO 17123-4 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74595

ČSN ISO 17123-5 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74594

ČSN ISO 17123-6 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74593

ČSN ISO 17123-7 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
72317

ČSN 73 3450/změna Z1 (733450) - prosinec 2005

Obklady keramické a skleněné

32 Kč vč. DPH
72278

ČSN 73 3451 (733451) - prosinec 2005

Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

340 Kč vč. DPH
74616

ČSN EN 1337-3 (736270) - prosinec 2005

Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska

590 Kč vč. DPH
74617

ČSN EN 1337-5 (736270) - prosinec 2005

Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska

440 Kč vč. DPH
74759

ČSN EN 14653-1 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

570 Kč vč. DPH
74760

ČSN EN 14653-2 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

230 Kč vč. DPH
72316

ČSN 74 4505/změna Z3 (744505) - prosinec 2005

Podlahy. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74578

ČSN EN 14867 (770514) - prosinec 2005

Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
74738

ČSN EN ISO 16103 (770618) - prosinec 2005

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály

230 Kč vč. DPH
74607

ČSN EN 14704-1 (800886) - prosinec 2005

Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip

230 Kč vč. DPH
74542

ČSN EN 14697 (803035) - prosinec 2005

Textilie - Froté ručníky a froté tkaniny - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
74565

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - prosinec 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita

230 Kč vč. DPH
74567

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč vč. DPH
74563

ČSN EN 14576 (806184) - prosinec 2005

Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí

230 Kč vč. DPH
74804

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - prosinec 2005

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

340 Kč vč. DPH
74643

ČSN EN ISO 15225/změna A2 (840000) - prosinec 2005

Nomenklatura - Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely výměny správních dat

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74615

ČSN EN 794-3/změna A1 (852101) - prosinec 2005

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74271

ČSN EN ISO 15854 (856330) - prosinec 2005

Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74571

ČSN ETSI EN 300 440-2 V1.1.2 (875034) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč vč. DPH
74262

ČSN ETSI EN 300 392-1 V1.3.1 (875042) - prosinec 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
74263

ČSN ETSI EN 300 395-4 V1.3.1 (875062) - prosinec 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
74620

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.5.1 (875101) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

440 Kč vč. DPH
74621

ČSN ETSI EN 301 908-11 V2.3.1 (875111) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)

350 Kč vč. DPH
74704

ČSN ETSI EN 302 208-2 V1.1.1 (875121) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč vč. DPH
74622

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.1.3 (878595) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

440 Kč vč. DPH
74098

ČSN ETSI EN 302 190 V1.1.1 (879586) - prosinec 2005

Komunikace v blízkém poli - Rozhraní a protokol (NFCIP-1) (mod ISO/IEC 18092:2004)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
74611

ČSN EN 12875-1 (944305) - prosinec 2005

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost

190 Kč vč. DPH
74777

ČSN ISO 4217/Oprava 1 (971003) - prosinec 2005

Kódy pro měny a fondy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
74757

ČSN ISO 19125-1 (979844) - prosinec 2005

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t


472 Kč vč. DPH