ČSN EN 13463-3 (389641)

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"

ČSN EN 13463-3 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 6. 2024.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje požadavky pro navrhování, hodnocení, konstrukci a zkoušení neelektrických zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, která jsou chráněna typem ochrany: Pevný závěr "d".
Tato norma doplňuje požadavky EN 13463-1 které rovněž plně platí pro zařízení konstruované podle tohoto dokumentu. Zařízení, které odpovídá ustanovením tohoto dokumentu, splňuje požadavky pro dále uvedené kategorie:
- zařízení skupiny I kategorie M2 - které neobsahuje iniciační zdroje, vznikající z hrubého zacházení a změn okolního prostředí;
- zařízení skupiny II kategorie 2G a 2D - které neobsahují zdroje iniciace vznikající v důsledku předpokládaných poruch a selhání.
Typ ochrany popsaný v této normě může být použit samostatně nebo v kombinaci s ostatními typy ochrany proti vznícení tak, aby byly splněny požadavky pro zařízení skupiny I, kategorie M2 nebo skupiny II kategorie 1 a 2, v závislosti na hodnocení nebezpečí vznícení podle EN 13463-1.
Tato norma neplatí pro zařízení určená pro použití v sirném prachu a organických peroxidech v důsledku potíží při stanovování požadavků a zkoušení.
Tato norma neplatí pro ochranu proti vznícení elektrických zařízení nebo pístových spalovacích motorů. Tyto požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1 pro elektrická zařízení a ČSN EN 1834-1, -2 a -3 pro pístové spalovací motory.

Označení ČSN EN 13463-3 (389641)
Katalogové číslo 74480
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963744803
Norma je platná do 1. 6. 2024
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13463-2 (389641)
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"

foo