ČSN ISO 19125-1 (979844)

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura

ČSN ISO 19125-1 Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Nositeli uvedené informace jsou geografická data. Normalizovaný model pro odraz prostorových stránek vzhledů jevů geografickými daty poskytuje prostorové schéma definované mezinárodní normou ISO 19107. Tento model postihuje až ve třech rozměrech geometrické a topologické aspekty vzhledů jevů a také jejich vzájemné prostorové vztahy. Jde o abstraktní, na platformě nezávislou specifikaci, která se však pro svou všestrannost a podrobnost nehodí pro přímou praktickou implementaci.
Z uvedeného hlediska je příhodnější odpovídající specifikace společné architektury přístupu k jednoduchým vzhledům jevů, kterou poskytuje tato mezinárodní norma ISO 19125-1, jež je profilem ISO 19107. Jde o specifikaci závislou na implementaci a platformě, která za jednoduché vzhledy jevů považuje takové vzhledy jevů, které z prostorových stránek vykazují jen geometrickou komponentu, jsou maximálně dvojrozměrné a používají pouze lineární interpolaci. Česká technická norma ČSN ISO 19125-1, která je překladem zmíněné mezinárodní normy, uvádí podrobný popis předmětného modelu, popis na jeho podporu používané textové a dvojkové reprezentace prostorového referenčního systému a geometrických objektů a také srovnávací analýzu tohoto modelu s geometrickou komponentou modelu ISO 19107. Obsah dokumentu je doplněn seznamy geodetických kódů a parametrů, používaných ke specifikaci prostorových referencí.

Označení ČSN ISO 19125-1 (979844)
Katalogové číslo 74757
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963747576
Změny a opravy Z1 6.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)