Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 2002

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
63930

ČSN ISO 17933 (010127) - duben 2002

GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu

550 Kč vč. DPH
64386

ČSN ISO 10725 (010263) - duben 2002

Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů

590 Kč vč. DPH
64278

ČSN EN 13184 (015040) - duben 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t


405 Kč vč. DPH
64489

ČSN EN ISO 3892 (038632) - duben 2002

Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody

190 Kč vč. DPH
63606

ČSN EN ISO 15620 (050325) - duben 2002 aktuální vydání

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

440 Kč vč. DPH
63898

ČSN EN 1011-2 (052210) - duben 2002

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t


615 Kč vč. DPH
64398

ČSN ISO 3069 (110103) - duben 2002

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky

230 Kč vč. DPH
63652

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63650

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
63654

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63653

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63856

ČSN EN 12560-1 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

230 Kč vč. DPH
63854

ČSN EN 12560-3 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

190 Kč vč. DPH
63850

ČSN EN 12560-4 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

230 Kč vč. DPH
63852

ČSN EN 12560-5 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

230 Kč vč. DPH
64449

ČSN EN 12640 (269373) - duben 2002

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Vázací body na vozidlech pro přepravu zboží - Minimální požadavky a zkoušení

190 Kč vč. DPH
64480

ČSN EN 3567-001 (311815) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 001: Technická specifikace

230 Kč vč. DPH
63759

ČSN EN 2338 (312562) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za tepla z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63758

ČSN EN 2339 (312565) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za studena z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,2 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63763

ČSN EN 2617 (312568) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Desky z titanu a slitin titanu - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63767

ČSN EN 4267 (312572) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové z titanu a slitin titanu - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 160 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
64396

ČSN EN 3959 (312640) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina kobaltu CO-B41601 (CoCr19Ni17Si8W4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63766

ČSN EN 3848 (312705) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Hutní výrobky - Metody měření úchylek tvaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63765

ČSN EN 3506 (312711) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy a desky válcované za tepla ze žáruvzdorných slitin - Tloušťka 2,0 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63762

ČSN EN 2344 (312731) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové obrobené ze žáruvzdorných slitin - Průměr 10 mm ≤ D ≤ 180 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63764

ČSN EN 2622 (312751) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové ze žáruvzdorných slitin pro tekutiny - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63768

ČSN EN 4045 (312755) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Kapilární trubky bezešvé ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,6 mm ≤ D ≤ 2 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
63720

ČSN EN ISO 15541 (325008) - duben 2002

Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63719

ČSN EN ISO 11606 (326855) - duben 2002

Lodě a lodní technika - Lodní elektromagnetické kompasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
64339

ČSN IEC 50(806)/změna Z1 (330050) - duben 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

350 Kč vč. DPH
64326

ČSN IEC 61000-3-4 (333431) - duben 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A

230 Kč vč. DPH
64325

ČSN EN 61000-4-4/změna A2 (333432) - duben 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63602

ČSN EN 50124-1 (333501) - duben 2002

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 2.06t, Oprava 1 2.12t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

807 Kč vč. DPH
63601

ČSN EN 50124-2 (333501) - duben 2002

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.12t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

282 Kč vč. DPH
64545

ČSN EN 50121-3-2/změna Z1 (333590) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64319

ČSN EN 61334-5-1 (334750) - duben 2002

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 5-1: Profily nižších vrstev - Profil s klíčováním posuvem rozprostřeného kmitočtu (S-FSK)

570 Kč vč. DPH
63638

ČSN 34 1500/změna Z5 (341500) - duben 2002

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54956

ČSN 34 1510/změna Z5 (341510) - duben 2002

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64187

ČSN EN 60322 (341585) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení

340 Kč vč. DPH
64502

ČSN IEC 790/změna Z2 (345648) - duben 2002

Osciloskopy a vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64166

ČSN EN 61083-1 ed. 2 (345649) - duben 2002

Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje

350 Kč vč. DPH
64251

ČSN EN 61083-1/změna Z1 (345649) - duben 2002

Číslicové zapisovače pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na číslicové zapisovače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64456

ČSN EN 60454-3-14 (346542) - duben 2002

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 14: Samolepicí pásky z polytetrafluorethylenové fólie

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64463

ČSN EN 60819-3-1 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64461

ČSN EN 60819-3-2 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Hybridní anorganicko-organický papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64453

ČSN EN 60464-3-1 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
64454

ČSN EN 60464-3-2 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
64444

ČSN EN 50289-1-4 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance

125 Kč vč. DPH
64445

ČSN EN 50289-1-5 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Kapacita

190 Kč vč. DPH
64446

ČSN EN 50289-1-7 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření

190 Kč vč. DPH
64447

ČSN EN 50289-1-8 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t


Norma bude zrušena k 16. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
64330

ČSN EN 60034-1 +A1+A2 ed. 2/Oprava 1 (350000) - duben 2002

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64458

ČSN EN 50347 (350310) - duben 2002

Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

230 Kč vč. DPH
64389

ČSN EN 60551 +A1/změna Z1 (351089) - duben 2002

Stanovení hladin akustického tlaku transformátorů a reaktorů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64524

ČSN EN 61076-1 +A1/změna A2 (354621) - duben 2002

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 1: Kmenová specifikace - Schválení způsobilosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64373

ČSN EN 140200/změna A1 (358121) - duben 2002

Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory

125 Kč vč. DPH
64374

ČSN EN 140400/změna A1 (358174) - duben 2002

Dílčí specifikace: Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64375

ČSN EN 140100/změna A1 (358199) - duben 2002

Dílčí specifikace: Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64338

ČSN EN 60810/změna A1 (360181) - duben 2002

Žárovky pro silniční vozidla. Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64394

ČSN EN 61347-2-11 (360510) - duben 2002

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t


315 Kč vč. DPH
64476

ČSN EN 60704-2-4/změna Z1 (361006) - duben 2002

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64385

ČSN EN 60730-2-3/změna A2 (361950) - duben 2002

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64378

ČSN EN 60730-2-14/změna A1 (361960) - duben 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

125 Kč vč. DPH
64379

ČSN EN 60730-2-16/změna A2 (361960) - duben 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-16: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení regulující hladinu vody plovákového typu pro domácnost a podobné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64107

ČSN EN 60601-2-44/změna Z1 (364800) - duben 2002

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64314

ČSN ISO/IEC 9541-1/změna Amd.3 (369693) - duben 2002

Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 1: Architektura

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64313

ČSN ISO/IEC 9541-2/změna Amd.1 (369693) - duben 2002

Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 2: Formát výměny

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63564

ČSN ISO/IEC 9316-2 (369905) - duben 2002

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 2 (SCSI-2) - Část 2: Metoda společného přístupu (CAM) - Přenos a modul rozhraní SCSI

770 Kč vč. DPH
63727

ČSN EN ISO 6974-4 (385506) - duben 2002

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
64304

ČSN 38 6462 (386462) - duben 2002 aktuální vydání

Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

230 Kč vč. DPH
63872

ČSN EN 12094-7 (389231) - duben 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t


295 Kč vč. DPH
63998

ČSN EN ISO 14902 (467033) - duben 2002

Krmiva - Stanovení aktivity inhibitorů trypsinu ve výrobcích ze sóji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63647

ČSN EN 774/změna A3 (470614) - duben 2002

Zahradní stroje - Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63749

ČSN EN 786/změna A1 (470615) - duben 2002

Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63750

ČSN EN 836 +A1/změna A2 (470617) - duben 2002

Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63512

ČSN EN 13635 (474050) - duben 2002

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64404

ČSN 48 2115/změna Z1 (482115) - duben 2002

Sadební materiál lesních dřevin

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63735

ČSN EN ISO 3596 (588802) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení nezmýdelnitého podílu - Metoda diethyletherové extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63737

ČSN EN ISO 18609 (588803) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení mezmýdelnitelného podílu - Metoda používající extrakci hexanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64500

ČSN EN ISO 7783-2/Oprava 1 (673093) - duben 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64311

ČSN EN 949 (746005) - duben 2002 aktuální vydání

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

125 Kč vč. DPH
64310

ČSN EN 947 (747016) - duben 2002 aktuální vydání

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

125 Kč vč. DPH
64309

ČSN EN 951 (747017) - duben 2002 aktuální vydání

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

125 Kč vč. DPH
63947

ČSN EN 1717 (755462) - duben 2002

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

550 Kč vč. DPH
62546

ČSN EN 12255-10 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč vč. DPH
63571

ČSN EN 12255-11 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

230 Kč vč. DPH
62545

ČSN EN 12255-3 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

190 Kč vč. DPH
64148

ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

230 Kč vč. DPH
64246

ČSN EN ISO 15061 (757410) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové chromatografie iontů

340 Kč vč. DPH
64218

ČSN EN ISO 15682 (757421) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

340 Kč vč. DPH
64219

ČSN EN ISO 10705-2 (757871) - duben 2002

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů

340 Kč vč. DPH
64457

ČSN ISO 10705-1/změna Z1 (757871) - duben 2002

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

32 Kč vč. DPH
63942

ČSN EN 13542 (808819) - duben 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda stanovení indexu stlačitelnosti u oděvů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63943

ČSN EN 13543 (808820) - duben 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Měření absorpce vody plnícím materiálem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
63757

ČSN EN ISO 9902-1 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63756

ČSN EN ISO 9902-2 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63755

ČSN EN ISO 9902-3 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


480 Kč vč. DPH
63754

ČSN EN ISO 9902-4 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


480 Kč vč. DPH
63753

ČSN EN ISO 9902-5 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


480 Kč vč. DPH
63752

ČSN EN ISO 9902-6 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63751

ČSN EN ISO 9902-7 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


600 Kč vč. DPH
64321

ČSN EN 1836/změna A1 (832437) - duben 2002

Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64397

ČSN 83 8035/změna Z1 (838035) - duben 2002

Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63536

ČSN EN 867-5 (847121) - duben 2002

Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech - Část 3: Specifikace indikátorů a zkušebních těles pro zkoušku výkonu malých sterilizátorů typu B a typu S

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63531

ČSN EN ISO 15087-1 (856057) - duben 2002

Stomatologická páka - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63799

ČSN ETSI EN 301 515 V1.0.1 (872793) - duben 2002

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63915

ČSN ETSI EN 300 197 V1.5.1 (878513) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63916

ČSN ETSI EN 300 417-1-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63917

ČSN ETSI EN 300 417-2-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63918

ČSN ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63919

ČSN ETSI EN 300 417-4-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63920

ČSN ETSI EN 300 417-5-1 V1.2.1 (878525) - duben 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63922

ČSN ETSI EN 301 213-5 V1.1.1 (878569) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 5: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
63921

ČSN ETSI EN 301 127 V1.2.1 (878580) - duben 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
64450

ČSN EN ISO 8289 (945054) - duben 2002

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad

125 Kč vč. DPH
64520

ČSN EN ISO 15695 (945065) - duben 2002

Smalty - Stanovení odolnosti smaltovaných povrchů proti poškrábání

125 Kč vč. DPH