ČSN EN 60076-10 (351089) Zrušená norma

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

ČSN EN 60076-10 Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60076 definuje metody měření akustického tlaku a akustické intenzity, kterými mohou být stanoveny hladiny akustického výkonu transformátorů, reaktorů a jejich chladicího zařízení.
POZNÁMKA - V této normě znamená termín "transformátor" "transformátor nebo reaktor".
Metody jsou použitelné pro transformátory a reaktory, na které se vztahují IEC 60076 (řady), IEC 60289, IEC 60726 a IEC 61378 (řady) bez omezení týkajícího se velikosti nebo napětí a jsou-li vybaveny svým normálním chladicím pomocným zařízením.
Tato norma je především určena pro měření prováděná ve výrobním závodě. Podmínky měření v místě instalace mohou být velmi odlišné vlivem blízkosti jiných objektů včetně jiných transformátorů. Nicméně, stejná obecná pravidla, jako zde uvedená, mohou být dodržena při měřeních prováděných na místě instalace.

Označení ČSN EN 60076-10 (351089)
Katalogové číslo 64164
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2002
Datum účinnosti 1. 5. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963641645
Změny a opravy Z1 6.17t
Norma byla zrušena k 17. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-11 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

ČSN EN 60076-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089)
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku