ČSN ISO/IEC 9316-2 (369905)

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 2 (SCSI-2) - Část 2: Metoda společného přístupu (CAM) - Přenos a modul rozhraní SCSI

ČSN ISO/IEC 9316-2 Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 2 (SCSI-2) - Část 2: Metoda společného přístupu (CAM) - Přenos a modul rozhraní SCSI
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma zavádí mezinárodní normu ISO/IEC 9316-2:2000 překladem. ČSN ISO/IEC 9316-2 obsahuje 13 kapitol a 3 přílohy. Doplněna je o národní přílohu obsahující slovník použitých termínů.
Norma specifikuje pro rozhraní SCSI (rozhraní pro systémy malých počítačů) metodu společného přístupu rozmanitých periferních zařízení k hostitelskému počítačovému systému. Přístup je zároveň možný v mnoha různých prostředích.
Jednotlivě norma uvádí:
- informace o předmětu normy, podmínkách shody s touto normou a normativní odkazy,
- definice odborných termínů a konvence uplatňované u zápisu některých odborných termínů,
- prostředí, která tato norma podporuje,
- popis jednotlivých funkcí ovládačů periferií a přenosové vrstvy,
- způsob přístupu k přenosové vrstvě,
- princip řazení příkazů do fronty a způsob zacházení s frontou,
- inicializační a resetovací postupy,
- popis řídicích bloků,
- provádění vstupních/výstupních operací,
- převádění fyzických adres na logické adresy,
- datové struktury OSD UNIVOS.

Označení ČSN ISO/IEC 9316-2 (369905)
Katalogové číslo 63564
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 2002
Datum účinnosti 1. 5. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 108 stran formátu A4
EAN kód 8590963635644
Dostupnost skladem (tisk na počkání)