ČSN (normy i změny) z ledna 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16063-11 (011417) - leden 2001

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 76/změna Amd.1 (024610) - leden 2001

Valivá ložiska. Statická únosnost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 1089-3/změna A1 (078500) - leden 2001

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví - Část 3: Barevné značení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1964-3 (078521) - leden 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-1 (132200) - leden 2001

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 1: Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 840-5/změna A1 (269381) - leden 2001

Pojízdné kontejnery na odpady - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební postupy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN CISPR 16-2/změna A1 (334210) - leden 2001

Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení - Část 2: Metody měření rušení a odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55011/změna A1 (334225) - leden 2001

Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60317-0-1/změna Z1 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-2/změna Z1 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-3/změna Z1 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 3: Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-4/změna Z1 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 4: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-5/změna Z2 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 5: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-19/změna Z3 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 19: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 130

125 Kč

ČSN IEC 317-2/změna Z3 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 130, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-20/změna Z3 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-21/změna Z3 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-4/změna Z3 (347307) - leden 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 4: Pájitelné měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyuretanem, třída 130

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7614-4F (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4F: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4G (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-4K (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4M (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4M: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4M-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

380 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0000-1-1/změna Z1 (350000) - leden 2001

Točivé elektrické stroje - Část 1-1: Doplňující požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-1/změna Z1 (350000) - leden 2001

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 0010/změna Z1 (350010) - leden 2001

Točivé elektrické stroje. Zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 61931 (359200) - leden 2001

Vláknová optika - Terminologie

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-1/změna A15 (361040) - leden 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60335-2-21/změna Z1 (361040) - leden 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-34/změna Z1 (361040) - leden 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 7117-2/změna Z1 (367117) - leden 2001

Metody měření rádiových vysílačů - Část 2: Šířka pásma, výkon mimo pásmo a výkon na kmitočtech nežádoucího vyzařování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 7117-3/změna Z1 (367117) - leden 2001

Metody měření rádiových vysílačů - Část 3: Žádoucí a nežádoucí modulace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 7117-4/změna Z1 (367117) - leden 2001

Metody měření rádiových vysílačů - Část 4: Amplitudové charakteristiky a nelineární zkreslení radiotelefonních a rozhlasových vysílačů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60244-15 (367117) - leden 2001

Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13236 (369688) - leden 2001

Informační technologie - Jakost služby: Základní struktura

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-25 (369690) - leden 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 25: Sestava abstraktních testů pro FDDI - Testování shody managementu stanice (SMT-ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12893 (420429) - leden 2001

Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice

190 Kč

ČSN EN 12938/Oprava 1 (420613) - leden 2001

Metody rozborů tvrdého cínu - Stanovení obsahu slitinových a doprovodných prvků atomovou spektrometrií

20 Kč

ČSN EN 1559-1/Oprava 1 (421260) - leden 2001

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 1540/změna Z1 (421540) - leden 2001

Výkovky zápustkové z neželezných kovů. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1310 (441310) - leden 2001 aktuální vydání

Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

230 Kč

ČSN 44 1321/změna Z1 (441321) - leden 2001

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

32 Kč

ČSN 44 1322/změna Z1 (441322) - leden 2001

Tuhá paliva. Stanovení skutečné hustoty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 609 (441354) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda

230 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 587 (441361) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6949 (462901) - leden 2001

Ovoce a zelenina - Zásady a techniky skladování v řízené atmosféře

190 Kč

ČSN 46 3094 (463094) - leden 2001

Jádra kešu ořechů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8588 (560038) - leden 2001

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"

190 Kč

ČSN 56 0160-3 (560160) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN 56 0161-2 (560161) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

190 Kč

ČSN 56 9260/změna Z3 (569260) - leden 2001

Sušená zelenina

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5559 (569261) - leden 2001

Sušená cibule (Allium cepa Linnaeus) - Specifikace

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/změna Z2 (656505) - leden 2001

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 19: Srážený oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1772 (681169) - leden 2001 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení smáčivosti metodou ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 4796-2 (704320) - leden 2001

Laboratorní sklo - Lahve - Část 2: Lahve s kuželovým hrdlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4796-3 (704320) - leden 2001

Laboratorní sklo - Lahve - Část 3: Lahve se spodním tubusem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-17 (722400) - leden 2001

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12208 (746012) - leden 2001

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN 74 6401/změna Z1 (746401) - leden 2001

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 74 6550/změna Z3 (746550) - leden 2001

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

65 Kč

ČSN EN 1192 (747010) - leden 2001

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

125 Kč

ČSN EN 12219 (747011) - leden 2001

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1530 (747012) - leden 2001

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 1529 (747013) - leden 2001

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 12154 (747201) - leden 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5790 (795790) - leden 2001 aktuální vydání

Obuv - Přijatelné odchylky

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13562 (806145) - leden 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 414 (833003) - leden 2001 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 386 V1.2.1 (872004) - leden 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

550 Kč

ČSN ETS 300 729 ed. 2 (872665) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 5.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 729 V6.1.1 (872665) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 729 V7.1.1 (872665) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 940 ed. 8 (872701) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.14.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 948 ed. 5 (872702) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 948 V7.1.1 (872702) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 949 ed. 5 (872703) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 949 V6.2.1 (872703) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 949 V7.1.1 (872703) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 974 ed. 10 (872740) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.14.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 248 V4.1.1 (872755) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 4.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 087 V7.2.1 (872760) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 704 V7.2.1 (872770) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - transkódování hovoru (GSM 06.90 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 705 V7.1.1 (872771) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.91 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 707 V7.2.1 (872773) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 712 V7.2.1 (872779) - leden 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 113 ed. 2 (875005) - leden 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s anténním konektorem určených pro přenos dat (a hovoru)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.01t

1 000 Kč

ČSN ETS 300 113 ed. 2/změna A1 (875005) - leden 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s anténním konektorem určených pro přenos dat (a hovoru)

230 Kč

ČSN ETS 300 328 ed. 2 (875021) - leden 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmové přenosové systémy - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.01t

580 Kč

ČSN ETS 300 328 ed. 2/změna A1 (875021) - leden 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmové přenosové systémy - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

230 Kč

ČSN ETS 300 342-3 (875024) - leden 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 3: Rádiové a přidružené zařízení základnové stanice a opakovače splňující požadavky GSM fáze 2

550 Kč

ČSN ETS 300 197 (878513) - leden 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.01t, A2 1.01t

770 Kč

ČSN ETS 300 197/změna A1 (878513) - leden 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

190 Kč

ČSN ETS 300 197/změna A2 (878513) - leden 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-3/změna A1 (943095) - leden 2001

Bezpečnost hraček. Část 3: Migrace určitých prvků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.