ČSN EN 60470 (354280) Zrušená norma

Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů

ČSN EN 60470 Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pro stykače AC a/nebo pro stykačové spouštěče motorů vnitřního provedení pro použití v sítích s napětím nad 1 000 V do 12 000 V a jmenovitými kmitočty do 60 Hz včetně.
Stykače a/nebo spouštěče, na které se vztahuje tato norma, nejsou běžně konstruovány pro vypínání zkratových proudů. Proto musí být součástí instalace vhodné jištění proti zkratovému proudu. Toto jištění však nemusí být nutně součástí stykače nebo spouštěčů motorů.
Ustanovení této v normy platí v této souvislosti pro:
- stykače pracující v součinnosti s přístroji pro jištění proti přetížení a/nebo proti zkratu (SCPD);
- spouštěče pracující v součinnosti se samostatnými přístroji pro jištění proti zkratu a/nebo se samostatnými přístroji pro jištění proti zkratu a integrovanými přístroji pro jištění proti přetížení;
- stykače nebo spouštěče kombinované za předepsaných podmínek s jejich vlastními přístroji pro jištění proti zkratu.
Tato norma platí pro stykače určené pro zapínání a vypínání elektrických obvodů a pro jištění těchto obvodů proti provozním přetížením, které se v nich mohou vyskytnout (pokud jsou kombinovány s vhodnými relé).
Tato norma také platí pro pohony stykačů a jejich pomocné zařízení.
Tato norma obsahuje ustanovení pro spouštěče motorů určené pro spouštění a pro rozběh motorů na normální otáčky, pro zajištění trvalé funkce motorů, pro vypínání napájení motorů a pro zajištění ochrany motorů a souvisejících obvodů proti provozním přetížením.
Účelem této normy je stanovit:
a) charakteristické hodnoty stykačů a spouštěčů a souvisejícího zařízení;
b) podmínky, jimž musí stykače nebo spouštěče vyhovovat s ohledem na:
1) jejich funkci a chování;
2) jejich dielektrické vlastnosti ;
3) stupeň ochrany krytem, pokud přichází v úvahu;
4) jejich konstrukci;
5) součinnost mezi různými součástmi kombinovaných spouštěčů, např. na koordinaci s přístroji pro jištění proti zkratu;
c) zkoušky určené pro ověření, že tyto podmínky byly splněny a postupy těchto zkoušek;
d) informace, které mají být poskytnuty spolu se zařízením nebo v průvodní dokumentaci výrobce.

Označení ČSN EN 60470 (354280)
Katalogové číslo 60585
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2001
Datum účinnosti 1. 2. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963605852
Změny a opravy Z1 3.12t
Norma byla zrušena k 23. 9. 2014
a nahrazena ČSN EN 62271-106 (354280)
Tato norma nahradila ČSN 35 4280 (354280) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)