ČSN EN 1964-3 (078521)

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

ČSN EN 1964-3 Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa Účelem této normy je vymezení požadavků pro navrhování, konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení znovuplnitelných ocelových bezešvých lahví na plyny vyrobených z materiálů náležejících do skupiny všeobecně známé jako korozivzdorné oceli.
Vymezují se pouze určující znalosti a zkušenosti s materiály, požadavky konstrukce, výrobního procesu a kontroly během výrobního procesu lahví na plyny společně používaných v členských státech CEN. Tato norma stanoví minimální požadavky na materiál, výpočet, konstrukci, provedení, výrobu a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny. Tato norma se používá při výrobě lahví z korozivzdorných ocelí s hodnotou Rm nižší než 1100 MPa. Tuto normu lze aplikovat rovněž při výrobě lahví s vodním objemem menším než 0,5 litru.
Tato norma je nutná pro harmonizaci rozdílných podmínek při plnění svazků lahví na acetylen v evropských zemích s přihlédnutím k bezpečnosti, použití schválených porézních hmot a podmínkám pro současně probíhající plnění svazků lahví acetylenem.

Označení ČSN EN 1964-3 (078521)
Katalogové číslo 60559
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2001
Datum účinnosti 1. 2. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963605593
Dostupnost skladem (tisk na počkání)