ČSN (normy i změny) ze srpna 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60319 (010612) - srpen 2000

Prezentace a specifikace dat o bezporuchovosti elektronických součástek

230 Kč

ČSN ISO 11819-1 (011679) - srpen 2000

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.01t

372 Kč

ČSN EN ISO 5261 (013142) - srpen 2000

Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů

190 Kč

ČSN ISO 68-1 (014007) - srpen 2000

Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.20t

190 Kč

ČSN ISO 68-2 (014007) - srpen 2000

Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.20t

190 Kč

ČSN ISO 261 (014008) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled

125 Kč

ČSN ISO 262 (014010) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

125 Kč

ČSN ISO 965-2 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

125 Kč

ČSN ISO 965-3 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

250 Kč

ČSN ISO 965-4 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

125 Kč

ČSN ISO 965-5 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8785 (014456) - srpen 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12495 (038352) - srpen 2000

Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9606-3 (050713) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

ČSN EN ISO 9606-4 (050714) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 416-1/Oprava 1 (060217) - srpen 2000

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 45510-7-1 (077571) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-7-2 (077572) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 45510-6-4 (081604) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-5 (081605) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-6 (081606) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-8 (081608) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-9 (081609) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - Systémy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10242/změna A1 (138200) - srpen 2000

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 1502 (254011) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 996/Oprava 1 (277996) - srpen 2000

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60870-5-102 (334650) - srpen 2000 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7470-13/změna Z1 (347470) - srpen 2000

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Jedno a vícežilové ohebné kabely ze sítěného polymeru s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 383-1/změna Z2 (348052) - srpen 2000

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 60076-8 (351008) - srpen 2000

Výkonové transformátory - Pokyny pro použití

570 Kč

ČSN EN 60512-6-5 (354055) - srpen 2000

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace

65 Kč

ČSN EN 60947-3/změna Z1 (354101) - srpen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 760/změna A1 (354625) - srpen 2000

Ploché konektory pro rychlé spojení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60298/změna A11 (357181) - srpen 2000

Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60517/změna A11 (357190) - srpen 2000

Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 63/změna A1 (358008) - srpen 2000

Přednostní řady čísel pro rezistory a kondenzátory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 63/změna A2 (358008) - srpen 2000

Přednostní řady čísel pro rezistory a kondenzátory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60191-2X (358791) - srpen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN IEC 60748-2 (358798) - srpen 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 2: Číslicové integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61195 ed. 2 (360276) - srpen 2000

Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.13t, A2 7.15t

590 Kč

ČSN EN 61195/změna Z1 (360276) - srpen 2000

Zářivky pro všeobecné osvětlování. Bezpečnostní požadavky (IEC 1195:1993)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61199/změna Z1 (360278) - srpen 2000

Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-3/změna A1 (361040) - srpen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-2/změna A1 (364110) - srpen 2000

Primární baterie - Část 2: Specifikační listy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60774-2 (368520) - srpen 2000

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 2: FM záznam zvuku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60950 +A1+A2+A3/změna Z1 (369060) - srpen 2000

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950 +A1+A2+A3/změna Z2 (369060) - srpen 2000

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8859-13 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 13: Latinská abeceda č. 7

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-14 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 14: Latinská abeceda č. 8 (keltština)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-15 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 15: Latinská abeceda č. 9

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-3 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 3: Latinská abeceda č. 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-5 (369111) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 5: Latinská abeceda a kyrilice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-6 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 6: Latinská/arabská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-8 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 8: Latinská/hebrejská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-9 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 9: Latinská abeceda č. 5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 3: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-5 (369226) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 5: Proforma aplikačního kontextu a směrnice při používání OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10737 (369233) - srpen 2000

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k transportní vrstvě OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10733 (369235) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15802-3 (369247) - srpen 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Společné specifikace - Část 3: Mosty řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-3 (369680) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Spolehlivý transfer: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-3 (369683) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Operace řízené na dálku: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 10715 (385504) - srpen 2000

Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12259-2 (389210) - srpen 2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t

685 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - srpen 2000

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

350 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - srpen 2000

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

350 Kč

ČSN EN ISO 2738 (420868) - srpen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení hustoty, obsahu oleje a otevřené pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 1303/změna Z2 (421303) - srpen 2000

Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor

32 Kč

ČSN EN 12402 (421371) - srpen 2000

Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6105/změna Z2 (496105) - srpen 2000

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1842 (560440) - srpen 2000

Ovocné a zeleninové výrobky - Stanovení pH

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN 12294 (643182) - srpen 2000

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN 12295 (643183) - srpen 2000

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a přípojné tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN ISO 9054 (645437) - srpen 2000

Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 14126 (649311) - srpen 2000

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201/změna Z5 (650201) - srpen 2000

Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15029-1 (656021) - srpen 2000

Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12728 (681180) - srpen 2000

Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti - Metoda s použitím perforovaného pístu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12974 (681181) - srpen 2000

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu 1,4 dioxanu ve výrobcích obsahujících alkyl-ethoxy-sulfát - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 948 (747004) - srpen 2000

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

125 Kč

ČSN EN 950 (747005) - srpen 2000

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

125 Kč

ČSN EN 952 (747006) - srpen 2000

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0146 (750146) - srpen 2000

Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

590 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12770 (795204) - srpen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Odolnost proti odírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12774 (795206) - srpen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Stanovení pevnosti v rozštípnutí a odolnosti proti rozvrstvení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12772 (795208) - srpen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Rozměrová stálost

125 Kč

ČSN EN 12773 (795209) - srpen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost ve vytržení jehly

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1644-2 (854260) - srpen 2000

Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 2: Hotové obvazové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 557 ed. 12 (872628) - srpen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.23.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 927 ed. 3 (872683) - srpen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 940 ed. 6 (872701) - srpen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.12.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 087 V7.1.1 (872760) - srpen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V6.4.1 (872765) - srpen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 152 V1.2.1 (875009) - srpen 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové rádiové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-2 V0.3.1 (875054) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-4 V0.3.0 (875054) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-5 V0.3.0 (875054) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-7 V0.3.0 (875054) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 361-1 V1.1.1 (875529) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 1: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu mobility bezšňůrového koncového zařízení (CTM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 302 096 V0.2.3 (875530) - srpen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Souhrn vlastností 1 (FP1) - Profil okruhově spojovaných dat CTM, neomezené digitální informace (UDI) 32 kbit/s a 64 kbit/s

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 052-6 V1.3.3 (877005) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 058-6 V1.3.3 (877009) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 061-6 V1.3.3 (877011) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 064-6 V1.4.3 (877013) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 092-6 V1.3.4 (877015) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 093-6 V1.3.4 (877016) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 097-6 V1.3.4 (877018) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 098-6 V1.3.4 (877019) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 130-6 V1.3.4 (877027) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 138-6 V1.4.5 (877030) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 141-6 V1.3.4 (877032) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 182-6 V1.3.4 (877035) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 185-6 V1.3.4 (877037) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 188-6 V1.3.4 (877039) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 376-1 V1.2.1 (877052) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 377-1 V1.2.1 (877053) - srpen 2000

Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 378-1 V1.2.1 (877083) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 379-1 V1.2.1 (877084) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 485 V1.2.3 (877091) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 443-3 V1.1.3 (877095) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.1.3 (877095) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 745-4 V1.3.2 (877118) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 745-6 V1.3.2 (877118) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 061-4 V1.1.4 (877125) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 061-6 V1.1.4 (877125) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 062-1 V1.2.3 (877133) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 069-1 V1.2.4 (877134) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 065-6 V1.2.4 (877144) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 145-3 V1.1.6 (877149) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské koncové zařízení (EUT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 145-5 V1.1.6 (877149) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro koncové zařízení provozovatele služby (SPT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 145-7 V1.1.6 (877149) - srpen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci managementu teleakce (TMF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-3 V1.1.3 (877150) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 003-5 V1.1.3 (877150) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 067-3 V1.1.3 (877151) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-5 V1.1.3 (877151) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 140-5 V1.1.3 (877152) - srpen 2000

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 5: Distribuovaná funkční rovina (DFP) (mod ITU-T Q.1224:1997)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 091-1 V1.1.3 (877156) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 091-2 V1.1.3 (877156) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 092-1 V1.2.2 (877157) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 092-2 V1.2.2 (877157) - srpen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 401 V1.2.6 (877580) - srpen 2000

Připojovací požadavky na koncové datové zařízení (DTE) určené pro připojení k veřejným sítím s fyzickými a elektrickými vlastnostmi podle Doporučení ITU-T řady V

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 213-1 V1.1.1 (878569) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.1.1 (878569) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody vícenásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 253 V1.1.1 (878570) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body na kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 387 V1.1.1 (878571) - srpen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 189 V1.2.1 (879506) - srpen 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Adresování (mod ISO/IEC 11571:1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12276/Oprava 1 (942014) - srpen 2000

Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-11/Oprava 1 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10303-201 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-203/Oprava 1 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku

20 Kč

ČSN ISO 10303-22 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-41/Oprava 1 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 41: Integrované generické zdroje: Principy popisu výrobku a jeho podpora

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN CR 12587 (980001) - srpen 2000

Zdravotnická informatika - Metodika dalšího vývoje zdravotnických elektronických zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

945 Kč

ČSN ENV 12612 (982004) - srpen 2000

Zdravotnická informatika - Zprávy elektronické výměny administrativních informací ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

990 Kč