ČSN EN 60947-3 ed. 2 (354101) Zrušená norma

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN 60947-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace, které mají být používány v distribučních a motorových obvodech, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Výrobce musí stanovit typ, jmenovité hodnoty a charakteristiky podle příslušné normy jakýchkoliv vestavěných pojistek.
Tato norma neplatí pro zařízení, která patří do rozsahu platnosti IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 a IEC 60947-5-1, pokud se však spínače a pojistkové kombinace , které patří do rozsahu platnosti této normy, běžně používají pro spouštění, zrychlování běhu a/nebo zastavení jednotlivého motoru, musí rovněž odpovídat doplňujícím požadavkům uvedeným v příloze A. Pomocné spínače, namontované na zařízení v rámci rozsahu platnosti této normy, musí odpovídat požadavkům IEC 60947-5-1. Tato norma neobsahuje doplňující požadavky nutné pro elektrické přístroje pro prostředí s výbušnými plyny.
POZNÁMKA 1 V závislosti na konstrukci může být spínač (nebo odpojovač) označován jako "otočný spínač (odpojovač)", "vačkový spínač (odpojovač)", "nožový spínač (odpojovač)" atd.
POZNÁMKA 2 Pokud nejsou spínače a odpojovače ručně ovládané, může se vyžadovat, aby odpovídaly doplňujícím požadavkům.
POZNÁMKA 3 Slovo "spínač" v této normě platí také pro přístroje, označované ve francouzštině jako "commutateurs", určené pro změnu spojů mezi několika obvody a mimo jiné pro nahrazení části obvodu jinou částí.
POZNÁMKA 4 Obecně budou v této normě spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace označovány jako "zařízení".

Účelem normy je stanovit:
a) charakteristiky zařízení;
b) podmínky, kterým zařízení musí vyhovět s ohledem na:
1) činnost a funkce v obvyklém provozu;
2) činnost a funkce v případě specifikovaných abnormálních podmínek, např. při zkratu;
3) dielektrické vlastnosti;
c) zkoušky pro prověření. že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být pro tyto zkoušky použity;
d) informace, které mají být vyznačeny na zařízení nebo poskytnuty výrobcem, např. v katalogu.

Označení ČSN EN 60947-3 ed. 2 (354101)
Katalogové číslo 57903
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963579030
Změny a opravy A1 3.02t, A2 3.06t, Z1 2.10t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

ČSN EN 60947-5-5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

ČSN EN 60947-5-6 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

ČSN EN 60947-5-7 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

ČSN EN 60947-5-9 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

ČSN EN 60947-8 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN IEC 60947-4-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače

ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

ČSN EN IEC 60947-6-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

foo