ČSN ISO 11819-1 (011679) Zrušená norma

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

ČSN ISO 11819-1 Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11819 popisuje metodu porovnávání dopravního hluku na různých površích vozovek pro různé složení silniční dopravy sloužící k vyhodnocení různých typů povrchů vozovek. Určitému povrchu vozovky jsou přiřazeny hladiny akustického tlaku, reprezentující lehká nebo těžká vozidla jedoucí zvolenými rychlostmi. Metoda je použitelná pro neomezovaný dopravní proud, pohybující se konstantní rychlostí, při povolených rychlostech 50 km/h a vyšších. Pro jiné jízdní podmínky, kdy dopravní proud je omezován, např. na křižovatkách a při dopravních kongescích, je povrch vozovky méně významný. Normovaná metoda pro porovnávání hlukových charakteristik povrchů vozovek dává orgánům státní správy v oblasti komunikací a životního prostředí nástroj k zavedení běžné praxe nebo limitů pokud jde o použití povrchů splňujících určitá hluková kritéria. Předmětem ISO 11819 však není taková kritéria navrhovat.
Statistická metoda při průjezdu (SPB) je určena k užívání pro dva hlavní účely. Za prvé se smí užít při klasifikaci povrchů, v obvyklém a dobrém stavu jako typu, podle vlivu na dopravní hluk (klasifikace povrchu), za druhé se smí užít k vyhodnocení vlivu různých povrchů na dopravní hluk v jednotlivých místech bez ohledu na stav a stáří. Druhý typ použití může být užitečný např. tehdy, když má být povrch obnoven a pro ohodnocení změn dopravního hluku následujících po položení nového povrchu jsou požadována měření "před" a "po". Vzhledem k přísným požadavkům na akustické okolí místa se však nemůže metoda obecně užít pro schválení prací na žádném konkrétním místě.

Označení ČSN ISO 11819-1 (011679)
Katalogové číslo 59561
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963595610
Změny a opravy Z1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2023
a nahrazena ČSN EN ISO 11819-1 (011679)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11819-1 (011679)
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

ČSN EN ISO 11819-2 (011679)
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679)
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

foo