ČSN EN ISO 2566-1 (420308)

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

ČSN EN ISO 2566-1 Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 2566 stanovuje postup pro přepočítávání procentuálních hodnot tažnosti po provedeném přetržení při pokojové teplotě, pomocí něhož se hodnoty tažnosti zjištěné při různých proporcionálních a neproporcionálních měřených délkách přepočítávají na jiné měřené délky.
Rovnice (viz 4), která je základem pro tyto přepočty, platí za spolehlivou, pokud se používá pro uhlíkové, uhlíkomanganové, molybdenové a chrommolybdenové oceli v intervalu pevnosti v tahu 300 až 700 N /mm2 a ve stavu válcovaném za tepla, válcovaném za tepla a normálně žíhaném nebo žíhaném s popouštěním nebo bez popouštění.
Tyto přepočty nelze použít na:
a) oceli válcované za studena;
b) tepelně zušlechtěné oceli;
c) austenitické oceli.
Dále se tyto přepočty nesmí používat, je-li překročena měřená délka 25 nebo je-li poměr šířky a tloušťky vzorku větší než 20.
U pásové oceli s tloušťkou menší než 4 mm je třeba postupovat mimořádně opatrně, protože parametr v rovnici v článku 4 se zvětšuje s klesající tloušťkou. Použitou hodnotu si musí dohodnout dodavatel s odběratelem.

Označení ČSN EN ISO 2566-1 (420308)
Katalogové číslo 58922
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963589220
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2566-2 (420308)
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli