ČSN (normy i změny) z prosince 1991

zobrazit normy po skupinách

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-10/změna Zb (345791) - prosinec 1991

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-10: Zkouška J a návod: Zkouška plísněmi

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.