ČSN 35 4205 (354205) Zrušená norma

Spínací přístroje a rozváděče nad 1000 V. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 694. Do normy jsou doplněna v úvodním ustanovení, čl.2.1.1, 2.1.2 bod a), bod c), bod d), 3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 tab. I, čl.4.2.3, 4.3, 4.4.1, tab. VII. čl.5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9, 7, 7.1, 10.2.4, 10.3.2 doplňující ustanovení označená " čs. doplněk" a informační poznámky v čl.4.1.2, 4.2.1, tab. I, čl.4.2.2 tab. III, čl.4.4.2, 4.8 tab. VI a tab. VII, čl.6.4 označené "čs. poznámka". Tato norma platí pro spínací přístroje a rozváděče od 1000 V výše na střídavý proud s kmitočtem do 60 Hz, vnitřního a venkovního provedení, pokud příslušné technické normy na jednotlivá zařízení nestanoví jinak. Čs. doplněk: "Tato norma neplatí pro výrobu a zkoušení spínacích přístrojů a rozváděčů vyvinutých před datem účinnosti této normy." Jde o velmi podrobné,především elektrotechnické požadavky v rozsáhlé technické normě (formát A4 - 33 stran). V čl.5.2 se pojednává o plynech ve spínacích přístrojích a rozváděčích a v čl.10.3.2 o kapalině nebo plynu pro izolaci nebo zhášení oblouku (rozumí se v obou případech poměrně velmi čistý fluorid sírový resp. hexafluorid síry). ČSN 35 4205 byla schválena 16.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 35 4205 (354205)
Katalogové číslo 23713
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963237138
Norma byla zrušena k 1. 4. 2000
a nahrazena ČSN EN 60694 (354205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 42 05
  • ČSN 354205
  • ČSN 35 42 05 : 1991
  • ČSN 354205:1991
  • ČSN 35 4205:1991