ČSN 35 0000-1-1 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 1-1: Doplňující požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Ustanovení této normy, mimo čl.1.3, 1.12 a 3.5, nejsou závazná. Platí pro točivé elektrické stroje podle ČSN 35 0000 část 1, kterou dále doplňuje o některá všeobecná ustanovení a další technické požadavky pro stejnosměrné, synchronní a asynchronní stroje. Rozsah typové a kusové zkoušky stejnosměrných strojů uvádí tab.1. Rozsah typové a kusové zkoušky synchronních strojů uvádí tab.3. Rozsah typové a kusové zkoušky asynchronních strojů uvádí tab.4. Mezi požadovanými zkouškami je ve všech případech měření hluku podle ČSN 35 0019 část 01 a vibrací (kmitání) podle ČSN 35 0000 část 14. Vedle těchto, hygienicky významných, zkoušek jsou předepsány i zkoušky na některé parametry, souvisící s elektrickou bezpečností. ČSN 35 0000 část 1 - 1 byla schválena 11.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Spolu s ČSN 35 0000 část 1 nahradila v plném rozsahu ČSN 35 0000 z 23.12.1981. Dále v plném rozsahu nahradila ČSN 35 0100 z 23.12.1981, ČSN 35 0200 z 23.12.1970 a ČSN 35 0300 z 6.9.1983.

Označení ČSN 35 0000-1-1 (350000)
Katalogové číslo 23589
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963235899
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN 35 0000-1-1 (350000)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 350000-1-1
  • ČSN 35 00 00-1-1