ČSN 35 7107-2 (357107) Zrušená norma

Krytý přípojnicový rozvod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 439-2 (1987) Silové a řídicí rozváděče nízkého napětí. Část 2: Dodatečné požadavky na přípojnicový rozvod, včetně dodatku č.1 Určování impedance přípojnicových rozvodů. Údaje souhlasné s IEC 439-2 (1987) jsou označeny postranní čárou na levém okraji. Tato norma se musí používat společně s ČSN 35 7107-1. Norma platí pro přípojnicové rozvody nn typově zkoušené, jejichž jmenovité napětí střídavé o kmitočtu do 1 000 Hz nepřesahuje 1 000 V, nebo jejichž jmenovité napětí stejnosměrné nepřesahuje 1 500 V. Pokud jde o ochranu zdraví, neobsahuje norma žádná specifická ustanovení, protože platí v podstatě první díl ČSN 35 7107-1. ČSN 35 7107-2 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti 1.1.1992. Nahradila ČSN 35 7135 z 21.9.1959.

Označení ČSN 35 7107-2 (357107)
Katalogové číslo 23792
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963237923
Norma byla zrušena k 1. 4. 1996
a nahrazena ČSN EN 60439-2 (357107)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 357107-2
  • ČSN 35 71 07-2