ČSN ISO 8402 (010300) Zrušená norma

Management jakosti a zabezpečování jakosti. Slovník

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8402:1994, která byla převzata beze změn do EN ISO 8402:1995. Tato mezinárodní norma stanoví základní termíny vztahující se k pojmům jakosti použitelným ve všech oblastech pro přípravu a používání norem vztahujících se k jakosti a pro vzájemné porozumění v mezinárodních vztazích. Termíny definované v této mezinárodní normě mají bezprostřední použití v následující řadě mezinárodních norem pro systémy jakosti. Norma je, jak je to u podobných norem obvyklé dvojjazyčná (levý sloupec česky, pravý anglicky). Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno cca 95 hesel, česky a anglicky jsou uvedeny jejich definice. ČSN ISO 8402 (01 0300) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN ISO 8402 z 22.2.1991.

Označení ČSN ISO 8402 (010300)
Katalogové číslo 18202
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963182025
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9000 (010300)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8402 (010300) z prosince 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)