ČSN 44 1361 (441361) Zrušená norma

Tuhá paliva. Stanovení chlóru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6769-89. Platí pro antracity, černá a hnědá uhlí, lignity, hořlavé břidlice a produkty jejich úpravy, rašelinu a brikety. Podstata metody: Metoda je založena na dokonalém spálení navážky vzorku paliva s Eschkovou směsí v muflové peci, rozpuštění vzniklých chloridů vodou a stanovení obsahu chlóru titrací odměrným roztokem dusičnanu rtuťnatého na indikátor nitroprussid sodný. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1361 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 44 1361 z 18.6.1986.

Označení ČSN 44 1361 (441361)
Katalogové číslo 28190
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963281902
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN ISO 587 (441361)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 61
  • ČSN 441361
  • ČSN 44 13 61 : 1991
  • ČSN 441361:1991
  • ČSN 44 1361:1991