ČSN (normy i změny) ze srpna 1991

zobrazit normy po skupinách

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 3350/změna Za (383350) - srpen 1991

Zásobování teplem, všeobecné zásady

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0035/změna Za (730035) - srpen 1991

Zatížení stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0855/změna Za (730855) - srpen 1991

Stanovení požární odolnosti obvodových stěn

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0856/změna Za (730856) - srpen 1991

Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6852/změna Za (736852) - srpen 1991

Asfaltobetonové plášťové těsnění

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.