ČSN 18 6330 (186330) Zrušená norma

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Elektrické servomotory se stálou rychlostí. Všeobecné technické podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5983-87. Pro potřeby ČSFR je doplněn čl.5.1.2 o ustanovení, označené "čs. doplněk". Norma platí pro elektrické servomotory se stálou rychlostí, určené pro dálkové ovládání a pro automatickou regulaci, které jsou základní součástí prostředků měření a řízení technologických procesů. Platí také pro servomotory určené pro speciální použití např. v atomových elektrárnách. Podle čl.1.4 se servomotory dělí - podle ochrany před vznikem požáru - na obyčejné a nevýbušné. Na ustanovení tohoto čl. v podstatě navazuje čl.4.8, který uvádí, že servomotory v nevýbušném provedení musí být vyrobeny podle ČSN 33 0370, resp. ČSN 33 0372 ve skupině výbušnosti II B a teplotní třídě T 4. S tímto ustanovením koresponduje čl.5.3. 17 o zkoušce nevýbušnosti, která se provádí podle ČSN 33 0370, ČSN 33 0372 a ČSN 33 0375. Jsou normalizovány názvosloví, základní parametry, technické požadavky, zkušební metody a konečně značení, doprava a skladování. ČSN 18 6330 byla schválena 26.11., 1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 18 6310 z 7.10.1981, ČSN 18 6313 z 20.3.1984 a ČSN 18 6320 z 7.10.1981.

Označení ČSN 18 6330 (186330)
Katalogové číslo 25318
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963253183
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 18 63 30
  • ČSN 186330
  • ČSN 18 63 30 : 1991
  • ČSN 186330:1991
  • ČSN 18 6330:1991