ČSN 77 0671 (770671) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška skrápěním vodou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 2685-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 2875-1985. Tato norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení účinku skrápěním vodou. Zkouška se může použít pro hodnocení funkčních vlastností balení z hlediska jeho odolnosti nebo schopnosti chránit náplň před působením účinku skrápěním vodou. Podstata zkoušky: Zkoušený obal se umístí ve zkušební komoře a vystaví se působení účinku skrápěním vodou po stanovenou dobu a při stanovené teplotě. ČSN 77 0671 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 77 0671 z 21.4.1982.

Označení ČSN 77 0671 (770671)
Katalogové číslo 31359
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963313597
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 71
  • ČSN 770671
  • ČSN 77 06 71 : 1991
  • ČSN 770671:1991
  • ČSN 77 0671:1991