ČSN ISO 293 (640207) Zrušená norma

Plasty. Lisování zkušebních těles z termoplastů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 293:1986. Platí pro termoplasty a stanoví základní principy a postupy, které musí být dodrženy při lisování zkušebních těles nebo desek pro přípravu zkušebních těles obráběním nebo vysekáváním. Aby bylo dosaženo reprodukovatelného stavu výlisků, předepisuje tato norma hlavní části technologického postupu lisování, včetně čtyř různých metod chlazení. Pro každý konkrétní materiál musí být požadovaná teplota lisování a metoda chlazení předepsány v příslušné mezinárodní normě na materiál nebo musí být dohodnuty mezi zainteresovanými stranami. ČSN ISO 293 (64 0207) byla vydána v srpnu 1992. Nahradila ČSN 64 0207 z 21.2.1979 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 293 (640207)
Katalogové číslo 29740
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963297408
Změny a opravy Z1 5.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 293 (640207)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)