ČSN 77 0636 (770636) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška překlápěním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 2361-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 2876-1985. Tato norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení překlápěním. Zkouška se může použít k stanovení vlastnosti balení z hlediska jeho odolnosti nebo ochrany, kterou poskytuje náplní před působením překlápění. Podstata zkoušky: Zkoušený obal se překlápí tak, že postupně dopadne na všechny své plochy. ČSN 77 0636 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 77 0636 z 1.9.1981.

Označení ČSN 77 0636 (770636)
Katalogové číslo 31353
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963313535
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 36
  • ČSN 770636
  • ČSN 77 06 36 : 1991
  • ČSN 770636:1991
  • ČSN 77 0636:1991