ČSN 77 0672 (770672) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška ponořením do vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6809-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 8474-1986. Tato norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení ponořením do vody. Zkouška se může použít pro předběžnou úpravu obalu před ostatními zkouškami k určení poklesu odolnosti způsobené vodou, nebo k stanovení ochrany, kterou obal poskytuje náplní při ponoření do vody. Zkouška je v zásadě určená pro obaly, které jsou vodotěsné, nebo které poskytují určitý stupeň "vodotěsnosti". Podstata zkoušky: Zkoušený obal se kondicionuje s následným úplným ponořením do vody. Následuje jeho vyjmutí z vody, odvodnění (odkapání) a vysušení v atmosféře odpovídající podmínkám kondicionování. Doba ponoření, odvodnění (odkapání) i vysušení a atmosférické podmínky jsou stanoveny předem. ČSN 77 0672 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 77 0672 (770672)
Katalogové číslo 31360
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 6 stran
EAN kód 8590963313603
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 72
  • ČSN 770672
  • ČSN 77 06 72 : 1991
  • ČSN 770672:1991
  • ČSN 77 0672:1991