ČSN 47 0176-1 (470176) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Metody měření hluku v místě obsluhy. Část 1: Základní měření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

ČSN 47 0176 bude sestávat z následujících částí pod hlavním názvem Metody měření hluku v místě obsluhy: Část 1: Základní měření. Část 2: Kontrolní metoda. Část 3: Měření hluku řetězových pil. Tato první část normy platí pro zemědělské a lesnické mobilní stroje a traktory a ruční stroje (dále stroje), které emitují při pracovním procesu hluk a stanoví technické metody měření hluku v místě obsluhy. Tato část normy nestanoví metody měření hluku stacionárních strojů a technologických zařízení v podmínkách výrobce podle ČSN 01 1604 a ČSN 01 1609. Jsou normalizována zejména požadavky na měřicí aparaturu, přípravu k měření a vlastní měření obecně, u traktorů, u mobilních strojů a u ručních strojů. Jsou připojeny i stručné kapitoly o zpracování výsledků měření a vyhotovení protokolu, jehož vzor je v příloze. ČSN 47 0176-1 byla vydána v srpnu 1992. Nahradila ČSN 47 0176 z 21.5.1984.

Označení ČSN 47 0176-1 (470176)
Katalogové číslo 29148
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963291482
Změny a opravy Z1 2.99t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 470176-1
  • ČSN 47 01 76-1