ČSN 33 0050-4-48 (330050) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Ochrany energetických systémů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje IEC 448. Norma stanoví základní názvy a definice, používané v elektrotechnice v oblasti ochrany energetických systémů, jejichž účelem je sjednocení a zpřesňování základních názvů a definic, používaných v této oblasti. (Názvy a definice v této normě stanovené jsou mezinárodně zavedené a jsou zde uváděny beze změny v úpravě odpovídající jazykovým požadavkům a systému.) Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 68 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. ČSN 33 0050, část 4 - 48 byla schválena 16.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 33 0050-4-48 (330050)
Katalogové číslo 23328
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963233284
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN IEC 50(448) (330050)

Další příbuzné normy

ČSN 33 0050-601 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-603 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

ČSN 33 0050-605 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330050-4-48
  • ČSN 33 00 50-4-48