ČSN 77 0633 (770633) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška vibrací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 440-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 2247-1985. Norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení vibrací. Zkouška se může používat k stanovení vlastností balení z hlediska jeho odolnosti nebo ochrany, kterou poskytuje náplní před působením vibrace. Zkouška může být samostatnou zkouškou ke zjištění účinku vibrace (deformace, zborcení, prasknutí) nebo součástí programů zkoušek k posouzení schopnosti balení odolávat riziku vibrace v systému oběhu. Podstata zkoušky: Zkoušený obal se umístí na úložnou desku vibrátoru. Atmosférické podmínky, doba trvání zkoušky, největší zrychlení, poloha obalů a způsob jeho fixace se stanoví předem. Je-li to nutné, může být položeno na zkoušený obal přídavné zatížení, imitující působení stohu. Velmi stručně je normalizováno zařízení, příprava ke zkoušce, postup zkoušky a záznam o ní. Nikde se v normě neupozorňuje na možné riziko nepříznivého působení vibrací na člověka. ČSN 77 0633 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 77 0633 z 19.4.1978.

Označení ČSN 77 0633 (770633)
Katalogové číslo 31350
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963313504
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 33
  • ČSN 770633
  • ČSN 77 06 33 : 1991
  • ČSN 770633:1991
  • ČSN 77 0633:1991