ČSN 77 0634 (770634) Zrušená norma

Přepravní balení. Zkouška stlačováním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 437-89. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 2872-1985. Tato norma stanoví dvě metody zkoušení přepravního balení stlačováním. Zkouška se může použít k stanovení vlastností balení z hlediska jeho odolnosti nebo ochrany, kterou poskytuje náplní před působením tlakových sil. Podstata zkoušky: Zkoušený obal se umístí mezi desky zkušebního lisu a stlačí se, zatížením a posun desky se zaznamenává, až dojde k poškození nebo se dosáhne stanovených hodnot zatížení nebo posunu desky. ČSN 77 0634 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 77 0634 z 19.4.1978.

Označení ČSN 77 0634 (770634)
Katalogové číslo 31351
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963313511
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 06 34
  • ČSN 770634
  • ČSN 77 06 34 : 1991
  • ČSN 770634:1991
  • ČSN 77 0634:1991