ČSN 35 0073 (350073) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Elektrotechnické značky pre tlač. Písmenové značky pre elektrické stroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracované údaje z IEC 27-4. Stanoví písmenové značky pro oblast elektrických strojů a příslušné indexy na rozlišení veličin stejného druhu. Navazuje na ČSN 01 1001, ČSN 01 1300, ČSN 01 1301, ČSN 01 1302, ČSN 01 1305 a ČSN 33 0100. Platí pro tisk a psaní značek v normách, odborné literatuře, při výpočtech a pod. Názvy písmenových značek jsou v slovenském a českém jazyce. Značky indexů se píší v kratším nebo delším tvaru. Delší tvar se používá jen v tom případě, jestliže by mohlo dojít k záměně indexu. Běžně používané písmenové značky v oblasti elektrických strojů jsou v čl. 1 až 8. Podle potřeby se mohou vytvořit další písmenové značky, a to kombinací veličiny a indexu. Použité názvy odpovídají ČSN 34 5101, ČSN 35 0070 a ČSN 34 5126. Všechny značky jsou zpracovány do tabulek, kde je uvedeno číslo a název značky, základní a náhradní tvar značky, jednotka a poznámka. ČSN 35 0073 byla schválena 29.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 34 5573 z 16.7.1979.

Označení ČSN 35 0073 (350073)
Katalogové číslo 23607
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran
EAN kód 8590963236070
Norma byla zrušena k 1. 12. 1999
a nahrazena ČSN IEC 27-4 (330100)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 00 73
  • ČSN 350073
  • ČSN 35 00 73 : 1991
  • ČSN 350073:1991
  • ČSN 35 0073:1991