ČSN (normy i změny) z dubna 1991

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0003 (050003) - duben 1991

Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy

770 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8631/změna Zc (078631) - duben 1991

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

65 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0006 (200006) - duben 1991

Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5735 (465735) - duben 1991

Průmyslové komposty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

382 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 1010 (491010) - duben 1991

Neopracované řezivo. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.92, Z2 9.98t

262 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0011 (640011) - duben 1991

Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 1044 (651044) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 65 1045 (651045) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 65 1046 (651046) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého

125 Kč

ČSN 65 1047 (651047) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu vanadičného

125 Kč

ČSN 65 1048 (651048) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného

125 Kč

ČSN 65 1049 (651049) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu sodného a oxidu draselného

125 Kč

ČSN 65 1052 (651052) - duben 1991

Oxid hlinitý. Metody přípravy roztoku vzorku

125 Kč

ČSN 65 1053 (651053) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu chromitého

125 Kč

ČSN 65 1054 (651054) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého

125 Kč

ČSN 65 1055 (651055) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého

190 Kč

ČSN 65 1057 (651057) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení granulometrického složení metodou sítového rozboru

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0329 (770329) - duben 1991

Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN 77 0330 (770330) - duben 1991

Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN 77 0337 (770337) - duben 1991

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 3836 (793836) - duben 1991

Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů

125 Kč

ČSN 79 5013 (795013) - duben 1991

Názvosloví vad obuvi

350 Kč