ČSN 65 1054 (651054)

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu manganatého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu manganatého od 0,0005 do 0,01 %, - fotometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu manganatého od 0,0005 do 0,01 %. V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3390:1976. Při provádění rozboru musí být dodržena veškerá ustanovení podle ČSN 65 1041. Metoda je založena na kyselinovém nebo alkalickém rozkladu vzorku a změření atomové absorpce manganu v plameni acetylen - vzduch při vlnové délce 279,5 nm. ČSN 65 1054 byla schválena 29.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 65 1054 ze 4.5.1981.

Označení ČSN 65 1054 (651054)
Katalogové číslo 29948
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299488
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 10 54
  • ČSN 651054
  • ČSN 65 10 54 : 1991
  • ČSN 651054:1991
  • ČSN 65 1054:1991