ČSN 33 2200-3-1 (332200) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení pracovních strojů. Zvláštní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 204-3-1. Do normy jsou doplněna v úvodním ustanovení a v čl.7.1.3 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk", dále jsou v normě doplněny přílohy 1 a 2 a v čl.11.4 je doplněna informační poznámka označená "čs. poznámka". Tato norma se musí používat spolu s ČSN 33 2200 část 1. Doplňuje nebo upravuje odpovídající články ČSN 33 2200 část 1. Jestliže není určitý článek z ČSN 33 2200 část 1. v této normě uveden, předpokládá se jeho platnost i pro tuto normu, pokud jej lze pro tuto normu použít. Pod názvy "doplněk", "změna", "nahrazuje se" se uvádějí pozměněná ustanovení ČSN 33 2200 část 1. K úvodní části je připojen Čs. doplněk tohoto znění: "Tato norma platí i pro dovážené výrobky." Norma platí pro elektrické i pro elektronické vybavení šicích strojů, šicích jednotek a šicích systémů, určených zejména pro profesionální použití v oděvním průmyslu. Platí pro zařízení určená pro průmyslová, komerční nebo laboratorní použití, avšak ne pro domácí použití. Platí pro šicí stroje, jednotky a systémy, které jsou instalovány v suchých a dobře udržovaných čistých místnostech, např. v oděvním průmyslu a které zpracovávají suchý šicí materiál. Tam, kde se šicích strojů, jednotek nebo systémů používá v jiných než suchých a dobře udržovaných čistých místnostech, může vzniknout potřeba přísnějších opatření, které je třeba v souladu s platnými normami dohodnout. Doplňky proti kmenové normě jsou zejména v oddíle 3 (výstrahy, označování, technická dokumentace), 5 (ochrana a jištění) a 7 (mechanické provedení a uspořádání elektrického zařízení). Některé z doplňků mají bezpečnostnětechnický význam. Přímý hygienický význam nemá žádný doplněk. ČSN 33 2200 část 3 - 1 byla schválena 29.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.5.1991.

Označení ČSN 33 2200-3-1 (332200)
Katalogové číslo 23360
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 5. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963233604
Norma byla zrušena k 1. 7. 2000
a nahrazena ČSN EN 60204-31 (332200)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 332200-3-1
  • ČSN 33 22 00-3-1