ČSN 46 5735 (465735)

Průmyslové komposty

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompostů vyráběných průmyslovým způsobem a používaných jako organické hnojivo. Za průmyslový kompost podle této normy se považuje organické hnojivo vyráběné mícháním a biologickým zráním různých látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, vzorkování, zkoušení a konečně požadavky na dodávání, dopravu a značení. Ve všeobecných požadavcích (čl.2.2) jsou uvedena nejvyšší přípustná množství sledovaných látek ( tj. obsah As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb a Zn v mg.kg-1 vysušeného vzorku), které mohou obsahovat suroviny do těchto kompostů. Dále v čl.3.1 se stanoví znaky jakosti kompostů podle této normy a současně nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v mg.kg-1 vysušeného vzorku pro dvě třídy kompostů. (Čl.3.3 pak stanoví, pro jaké účely smí být použita třída II.) V části zkoušení /nejrozsáhlejší část normy/ jsou pak analytické metody na stanovení všech sledovaných látek. Za pozornost stojí i soupis předpisů, významných pro životní o pracovní podmínky, udevených v Dodatku. Bohužel jsou některé z nich citovány napřijatelným způsobem a prakticky je nelze vyhledat. (Jde o citaci pomocí jednacích čísel spisů!) Z hygienického hlediska je nepochopitelný soubor v normě uvedených klíčových slov: "ukládání", "průmyslový", "výroba", "technické podmínky", "zkoušení", "dodávky", "názvosloví", "definice", podle nichž hygienicky zajímavá a klíčová norma bude "nenalezitelná"! ČSN 46 5735 byla schválena 12.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 46 5735 z 11.1.1983.

Označení ČSN 46 5735 (465735)
Katalogové číslo 29039
Cena 350 Kč350
Datum schválení 12. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963290393
Změny a opravy Z1 8.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 57 35
  • ČSN 465735
  • ČSN 46 57 35 : 1991
  • ČSN 465735:1991
  • ČSN 46 5735:1991