ČSN 75 7212 (757212) Zrušená norma

Jakost vod. Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro provozní kontrolu jakosti vod před, při a po úpravě surové vody na pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě. Norma určuje nejmenší rozsah a četnost rozborů surové a upravené vody a doporučuje rozsah a četnost rozborů vod mezi jednotlivými stupni úpravy vody (provozních rozborů). Jsou normalizována místa kontroly jakosti, dále - jak uvedeno - podrobněji rozsah rozborů a četnost stanovení. Za pozornost stojí tři přílohy: zásady pro osazení zařízení pro odběr vzorků, příklady rozsahů provozních rozborů a konečně přehled technologických stupňů užívaných při úpravě vody. ČSN 75 7212 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 83 0612 z 18.8.1976.

Označení ČSN 75 7212 (757212)
Katalogové číslo 31265
Cena 230 Kč230
Datum schválení 17. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963312651
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 72 12
  • ČSN 757212
  • ČSN 75 72 12 : 1991
  • ČSN 757212:1991
  • ČSN 75 7212:1991