ČSN 58 0130-6 (580130) Zrušená norma

Metody zkoušení tuků a olejů. Metody přípravy vzorků pro stanovení těžkých kovů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody suché mineralizace a kyselinové extrakce těžkých kovů ze vzorků jedlých rostlinných tuků a olejů a živočišných tavených tuků pro následující stanovení mědi, železa, olova, kadmia, zinku, arsenu. Podstata metody: Metoda je založana na dokonalém rozložení organických složek vzorku cestou spalování vzorku v elektrické peci při kontrolovaném teplotním režimu. V čl.1.3 se výslovně uvádí, že všechny operace během mineralizace je nutno provádět v digestoři. V normě není odkaz na ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. Tato norma není citována ani v Dodatku. ČSN 58 0130 část 6 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 58 0130-6 (580130)
Katalogové číslo 29576
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963295763
Norma byla zrušena k 1. 3. 2016
a nahrazena ČSN P ISO/TS 21033 +Amd. 1 (580130)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 580130-6
  • ČSN 58 01 30-6