ČSN 65 1046 (651046)

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu titaničitého při hmotnostním zlomku od 0,001 do 0,02 % metodou fotometrickou. V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 900:1977. Při provádění rozboru musí být dodržena veškerá ustanovení podle ČSN 65 1041. Metoda je založena na rozkladu vzorku tavením, tvorbě komplexní sloučeniny titanu s diantipyrilmethanem v kyselém prostředí a změření absorbance při vlnové délce 400 nm. Rušivý vliv trojmocného železa a pětimocného vanadu se odstraní jejich redukcí kyselinou askorbovou v přítomnosti síranu měďnatého jako katalyzátoru. ČSN 65 1046 byla schválena 25.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 65 1046 z 31.5.1978.

Označení ČSN 65 1046 (651046)
Katalogové číslo 29942
Cena 125 Kč125
Datum schválení 25. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299426
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 10 46
  • ČSN 651046
  • ČSN 65 10 46 : 1991
  • ČSN 651046:1991
  • ČSN 65 1046:1991