ČSN 36 0061 (360061) Zrušená norma

Osvětlování železničních prostranství

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Platí pro navrhování (projektování), stavbu, rekonstrukce a údržbu osvětlovacích zařízení venkovních železničních prostranství (včetně nástupišť i krytých, schodišť a podchodů k nástupištím) celostátních drah a částí vleček, na nichž vykonává ČSD přípojový provoz. Norma obsahuje požadavky na celkové osvětlení venkovních železničních prostranství, zajišťující aspoň nejmenší osvětlenost pro běžnou práci podle stanoveného účelu kolejiště nebo jiných prostranství, bezpečnost a zrakovou hygienu při nočním provozu (nedostatečném denním osvětlení). Pro místa se zvláštní technologií práce, vyžadující podstatně vyšší intenzitu osvětlení, se zřizuje kromě celkového ještě místní osvětlení. V poměrně rozsáhlé normě jsou stanoveny zejména světelně technické požadavky na celkové i místní osvětlení, kritéria oslnění, umísťování a označování konstrukcí, dále požadavky na revize, kontroly, měření, provoz a údržbu osvětlení. V tab. 1 (u čl. 21) jsou uvedeny jak nejmenší dovolené hodnoty osvětlení, (pohybují se od 0,5 do 8,0 lx), tak místně průměrné a časově minimální (konečné) intenzity osvětlení (pohybují se od 1,0 do 16,0 lx). Za pozornost stojí i přílohy k normě, obsahující např. příklady výpočtů, příklady tříd osvětlení (k čl. 21), ale i přehled prům. počtu dní s mlhou apod. ČSN 36 0061 byla schválena 5.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 36 0061 z 20.8.1975.

Označení ČSN 36 0061 (360061)
Katalogové číslo 23915
Cena 350 Kč350
Datum schválení 5. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963239156
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 12464-2 (360450)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 00 61
  • ČSN 360061
  • ČSN 36 00 61 : 1991
  • ČSN 360061:1991
  • ČSN 36 0061:1991