ČSN 65 6069 (656069) Zrušená norma

Oleje a přísady. Metoda stanovení čísla celkové alkality potenciometrickou titrací kyselinou chloristou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ISO 3771. Údaje shodné s touto mezinárodní normou jsou po straně označeny na levém okraji svislou čárou. Norma platí pro čerstvé i upotřebené oleje a přísady a určuje metodu stanovení čísla celkové alkality (TBN) potenciometrickou titrací roztoku zkoušeného výrobku roztokem kyseliny chloristé v ledové kyselině octové. V této úvodní části - což je málo obvyklé - je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. Podstata metody: Metoda je založena na rozpuštění analyzovaného vzorku v bezvodé směsi chlorbenzenu a ledové kyseliny octové a potenciometrické titraci roztokem kyseliny chloristé v ledové kyselině octové za použití skleněné indikátorové elektrody a kalomelové srovnávací elektrody. Údaje přístroje a odpovídající objemy roztoku se zaznamenávají do grafu. Za bod ekvivalence se považuje poslední zlom křivky. Za pozornost v normě stojí dvě upozornění: U čl.3.10, kde se poukazuje na nebezpečí chlorbenzenu a kyseliny octové a u čl.3.11.1, kde se zdůrazňuje nebezpečí práce s kyselinou chloristou. Méně výrazné upozornění je dále u čl.3.17 (s kyselinou chromsírovou je nutno pracovat v digestoři). Normalizovaná metoda je podrobně popsána. ČSN 65 6069 byla schválena 25.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 65 6069 z 9.2.1977.

Označení ČSN 65 6069 (656069)
Katalogové číslo 30085
Cena 190 Kč190
Datum schválení 25. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963300856
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN ISO 3771 (656069)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 60 69
  • ČSN 656069
  • ČSN 65 60 69 : 1991
  • ČSN 656069:1991
  • ČSN 65 6069:1991