ČSN 27 8049 (278049) Zrušená norma

Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Lopatové nakladače a rýpadlá. Meranie výkonnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví způsob měření výkonnosti stavebních zemních strojů v rozsahu uvedeném v technických podmínkách stroje. Tato norma platí pro lopatové nakladače a lopatová rýpadla, pro stroje s návěsným nebo neseným rýpadlovým zařízením (t.j. pro obdobné zemní stroje sloužící pro tažení, nabírání a přemísťování hornin s cyklickým způsobem práce), pro univerzální zemní stroje a univerzální dokončovací stroje při rýpání. Norma neplatí pro korečková a kolesová rýpadla, kolesové nakladače, plovoucí bagry a zemní stroje určené pro jiný charakter práce (t.j. dozéry, skrejpry, tahače, vykladače, atd.) Norma v úvodu také poznamenává, že současně s měřením výkonnosti se bude provádět i měření spotřeby paliva podle ČSN 27 7615. Vedle názvosloví jsou normalizovány technické podmínky měření, příprava na měření, určení způsobu a metod měření a konečně (podrobně) postup při zpracování výsledků. Nakonec normy je připojena třířádková kapitola 6: "Bezpečnost a ochrana zdraví při měření výkonnosti". Je v ní zejména upozorněno na ČSN 27 7012 a dále na dodržování ochranných pásem pro podzemní a nadzemní vedení (viz kap. II. ČSN 73 3050:1986). Za pozornost stojí i citace řady platných hygienických předpisů v Dodatku i některých bezpečnostních (např. Výnosu B6, který ale v době vydání normy již neplatil). ČSN 27 8049 byla vydána v červnu 1992.

Označení ČSN 27 8049 (278049)
Katalogové číslo 23142
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963231426
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 80 49
  • ČSN 278049
  • ČSN 27 80 49 : 1991
  • ČSN 278049:1991
  • ČSN 27 8049:1991