ČSN 13 6663 (136663) Zrušená norma

Automatické protiplamenné uzávěry potrubí a automatické zařízení na potlačení exploze v nádobách. Metody zkoušek

ČSN 13 6663 Automatické protiplamenné uzávěry potrubí a automatické zařízení na potlačení exploze v nádobách. Metody zkoušek
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení automatických protiplamenných uzávěr na bázi hašení čela plamene a automatických zařízení na potlačování exploze disperzní směsí prachu se vzduchem v nádobách. Norma platí i pro dovážená zařízení. Podle této normy je: Automatické zařízení na potlačování exploze v nádobách - automatické zařízení, které je schopno pomocí detektoru samo zjistit počátek výbuchu a automaticky spustit hasicí zařízení a rozprášit hasicí látku do chráněné nádoby v tak krátké době, že dojde k uhašení plamene a omezení tlakových účinků výbuchu (potlačení výbuchu). Z normalizovaných zkoušek stojí za pozornost zejména kontrola rozbušek a kontrola hasicí látky. Podle čl.3.8.1 uvádí, že, "v zařízení mohou být použity pouze rozbušky, které byly schváleny Českým báňským úřadem podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. nebo Slovenským báňským úřadem podle zákona SNR č. 51/1988 Zb., ve smyslu Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. a Vyhlášky Slovenského báňského úřadu č. 71/1988 Zb". Pokud jde o kontrolu hasicí látky, je v čl.3.9.1 uvedeno, že "hasicí látka musí z hygienického hlediska vyhovovat zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. V případě pochybnosti, že jsou splněny všechny požadavky tohoto zákona, je nutno vyžádat závazný posudek hygienické služby". ČSN 13 6663 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992.

Označení ČSN 13 6663 (136663)
Katalogové číslo 25148
Cena 190 Kč190
Datum schválení 17. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963251486
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 13 66 63
  • ČSN 136663
  • ČSN 13 66 63 : 1991
  • ČSN 136663:1991
  • ČSN 13 6663:1991