ČSN (normy i změny) z prosince 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3467 (013467) - prosinec 1985

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1355 (061355) - prosinec 1985

Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení

190 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9376-3 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery prírub na upevnenie hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9376-4 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery ôk hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9376-5 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery čapov hydromotorov

125 Kč

15 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 15 3143/změna Za (153143) - prosinec 1985

Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem

32 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0700 (210700) - prosinec 1985

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.87t, Zb 2.90t, Z3 1.92, Z4 12.97t

562 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0112 (280112) - prosinec 1985

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání

230 Kč

ČSN 28 0312/změna Za (280312) - prosinec 1985

Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy

65 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 2601 (442601) - prosinec 1985

Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 44 2610 (442610) - prosinec 1985

Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé. Rozměry

125 Kč

ČSN 44 2611 (442611) - prosinec 1985

Kruhová důlní ocelová výztuž poddajná. Rozměry

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0210-6 (560210) - prosinec 1985

Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3149 (723149) - prosinec 1985

Navrhovanie betónových rúr

190 Kč

ČSN 72 3376 (723376) - prosinec 1985

Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0081 (730081) - prosinec 1985

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0333 (770333) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda

190 Kč

ČSN 77 0334 (770334) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku

190 Kč

ČSN 77 0910 (770910) - prosinec 1985

Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

230 Kč

ČSN 77 0911 (770911) - prosinec 1985

Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0912 (770912) - prosinec 1985

Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0913 (770913) - prosinec 1985

Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0914 (770914) - prosinec 1985

Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0915 (770915) - prosinec 1985

Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč