Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 2030 (332030) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

ICS: 29.020 Elektrotechnika obecně

Označení ČSN 33 2030 (332030)
Katalogové číslo 23350
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963233505
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
a nahrazena ČSN 33 2030 (332030)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro provádění ochrany ve všech nových provozech a zařízeních s nebezpečím požáru hořlavých prachů nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu a kde je nutno počítat s nebezpečnými nebo obtěžujícími účinky elektrostatických nábojů, nebo narušením výrobně technologického procesu. Velmi podrobná norma, která dále rozšiřuje a zpřesňuje ustanovení dosud platných předpisů, obsahuje dvě části: základní ustanovení a všeobecná ochranná opatření. V základních ustanoveních se pojednává o vzniku elektrostatických nábojů, o jejich nebezpečí i projevech a také o ochranných opatřeních. V článku 1.7 se hodnotí fyziologické působení elektrických nábojů a uvádí se, že pro lidský organismus se považuje za mez citlivosti stejnosměrný proud 2 mA s dobou vjemu 1 s. Z hygienického hlediska nemá intenzita elektrického pole na trvalém pracovním místě překročit hodnotu 300 V.cm-1. Druhá (podrobnější) část rozvádí různá ochranná opatření. Za pozornost stojí i přílohy: V příloze 1 jsou tabulky minimálních zápalných energií pro plyny, páry a prachy. V přílohách 2 a 3 názvosloví a vysvětlivky. ČSN 33 2030 byla schválena 30.8.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila ČSN 33 2030 z 20.3.1978.
"Změnou a)-11/1988" se s účinností od 1.1.1989 v normě upravuje text dvou článků.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 33 20 30
  • ČSN 332030
  • ČSN 33 20 30 : 1985
  • ČSN 332030:1985
  • ČSN 33 2030:1985