ČSN EN ISO 2639 (420448)

Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace

ČSN EN ISO 2639 Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma definuje hloubku cementace a specifikuje metody stanovení této hloubky v oceli. Platí pro cementované a nitrocementované vrstvy a části, které po tepelném zpracování na konečnou tvrdost nedosahují ve vzdálenosti od povrchu rovné trojnásobku hloubky cementace tvrdost 450 HV 1. Stanovení hloubky cementace se provádí na základě stanovení gradientu tvrdosti, která se měří metodou podle Vickerse nebo Knoopa. Jsou popsány podrobnosti přípravy zkušebních vzorků a způsob vlastního měření a vyhodnocení výsledků. V samostatné kapitole normy jsou uvedeny podmínky ověřování předepsané hloubky cementace.

Označení ČSN EN ISO 2639 (420448)
Katalogové číslo 67553
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963675534
Tato norma nahradila ČSN 42 0448 (420448) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)