Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)

Systémy managementu kvality
Požadavky

Tuto publikaci není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

ČSJ ve spolupráci s ÚNMZ pro vás připravila komentované vydání překladu konečné verze normy ISO 9001:2015 s cílem aktuálně informovat širokou veřejnost o změnách a úpravách, které norma přináší.

Změny v normě ISO 9001:2015 mají všem uživatelům přinést kromě zjednodušení práce s normou i širší zapojení vrcholového vedení firem do oblasti řízení kvality. Toto zapojení vedení firem by mělo vést nejen k proaktivnímu přístupu ke zlepšování kvality produktů a služeb, ale i k celkovému zlepšení řízení firem.

Pro usnadnění práce s textem normy a s její aplikací v praxi zpracoval kolektiv zkušených autorů toto komentované vydání. Jeho struktura je taková, že je možné si vybrat třeba jen úzkou část normy a k ní se dovědět vše potřebné pro porozumění ustanovení normy a jejich zavedení do praxe.

Publikace obsahuje ucelený text normy v českém a anglickém jazyce a ke každé kapitole zpracovaný komentář.

Označení Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)
Katalogové číslo 180023
Cena 990 Kč990
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran
EAN kód 9788002026426
ISBN 978-80-02-02642-6

S touto publikací zákazníci nejvíce kupují

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)
Systémy environmentálního managementu Požadavky

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití

Tuto publikaci naleznete v kategorii Jakost

foo