1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN (normy i změny) z prosince 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - prosinec 2020 nové vydání

Posuzování shody - Slovník a základní principy

440 Kč

ČSN ISO 31022 (010353) - prosinec 2020

Management rizik - Směrnice pro management právních rizik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - prosinec 2020

Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - prosinec 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - prosinec 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - prosinec 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

360 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - prosinec 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - prosinec 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

340 Kč

ČSN ISO 16063-32 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-34 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-42 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - prosinec 2020 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 11203/změna A1 (011618) - prosinec 2020

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

190 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52904 (011831) - prosinec 2020

Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1660 (013139) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

570 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace

550 Kč

ČSN EN ISO 10893-1/změna A1 (015061) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-12/změna A1 (015061) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem)

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-2/změna A1 (015061) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-3/změna A2 (015061) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

125 Kč

ČSN EN ISO 10893-8/změna A1 (015061) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - prosinec 2020 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - prosinec 2020 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)

230 Kč

ČSN EN 60721-3-0/změna Z1 (038900) - prosinec 2020

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod

Změna bude zrušena k 11. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 (038900) - prosinec 2020

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 10863 (051186) - prosinec 2020

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 13175 +A1 (078465) - prosinec 2020 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16148/změna A1 (078539) - prosinec 2020

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení

125 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - prosinec 2020

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - prosinec 2020

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

570 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60045-1/změna Z1 (080030) - prosinec 2020

Parní turbíny. Část 1. Specifikace

Změna bude zrušena k 17. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2 (080030) - prosinec 2020

Parní turbíny - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

440 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-4/Oprava 1 (132200) - prosinec 2020

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

20 Kč

ČSN EN 10253-4/Oprava 2 (132200) - prosinec 2020

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

20 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných hloubkoměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-1/změna A1 (268812) - prosinec 2020

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

190 Kč

ČSN EN ISO 3691-5/změna A1 (268812) - prosinec 2020

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

125 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268850) - prosinec 2020

Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - prosinec 2020 nové vydání

Identifikace a/nebo určení množství odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - prosinec 2020

Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12015 (274100) - prosinec 2020 nové vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1009-1 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1009-2 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1009-3 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1009-4 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1009-5 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - prosinec 2020 nové vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13260 +A1/Oprava 1 (280520) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15612 (284057) - prosinec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - prosinec 2020 nové vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

340 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - prosinec 2020 nové vydání

Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15194/Oprava 1 (309080) - prosinec 2020

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

20 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-20-21 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - prosinec 2020 nové vydání

Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-40-07 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - prosinec 2020

Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0050-601/změna Z2 (330050) - prosinec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

32 Kč

ČSN IEC 50(466)/změna A1 (330050) - prosinec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

65 Kč

ČSN IEC 60050-151/změna A4 (330050) - prosinec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

65 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - prosinec 2020

Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - prosinec 2020

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2/změna Z1 (333432) - prosinec 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

Změna bude zrušena k 3. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 (333432) - prosinec 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

350 Kč

ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna A3 (334591) - prosinec 2020

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

190 Kč

ČSN EN 60519-8/změna Z1 (335002) - prosinec 2020

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

Změna bude zrušena k 11. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002) - prosinec 2020

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62282-2 ed. 2/změna Z1 (336000) - prosinec 2020

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

Změna bude zrušena k 11. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000) - prosinec 2020

Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60565/změna Z1 (340881) - prosinec 2020

Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

Změna bude zrušena k 29. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - prosinec 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60565-2/Oprava 1 (340881) - prosinec 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1/změna A1 (346440) - prosinec 2020

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

125 Kč

ČSN 34 7010-82 ed. 2 (347010) - prosinec 2020 nové vydání

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

770 Kč

ČSN 34 7010-82/změna Z1 (347010) - prosinec 2020

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Změna bude zrušena k 1. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 60317-71/změna Z1 (347307) - prosinec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna bude zrušena k 28. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60317-72/změna Z1 (347307) - prosinec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna bude zrušena k 28. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60317-71 ed. 2 (347307) - prosinec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-72 ed. 2 (347307) - prosinec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61854/změna Z1 (348176) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

Změna bude zrušena k 24. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61854 ed. 2 (348176) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

440 Kč

ČSN EN 61897/změna Z1 (348741) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem typu Stockbridge

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61897 ed. 2 (348741) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-5 ed. 2/změna Z1 (350000) - prosinec 2020

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

Změna bude zrušena k 3. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 (350000) - prosinec 2020

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN IEC 63182-1 (358473) - prosinec 2020

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60895 ed. 2/změna Z1 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

Změna bude zrušena k 25. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60895 ed. 3 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z48 (360340) - prosinec 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z50 (360340) - prosinec 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 62384/změna Z1 (360511) - prosinec 2020

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení

Změna bude zrušena k 17. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62384 ed. 2 (360511) - prosinec 2020

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/změna A12 (361045) - prosinec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

65 Kč

ČSN CLC/TS 50707 (361060) - prosinec 2020

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně

230 Kč

ČSN EN 61591/změna Z1 (361060) - prosinec 2020

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna bude zrušena k 10. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 2 (361060) - prosinec 2020

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 2/změna A11 (361060) - prosinec 2020

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 60779/změna Z1 (361113) - prosinec 2020

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Změna bude zrušena k 21. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60779 ed. 2 (361113) - prosinec 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62446-2 (364623) - prosinec 2020

Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62852/změna A1 (364653) - prosinec 2020

Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

190 Kč

ČSN EN IEC 62788-5-1 (364660) - prosinec 2020

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62788-6-2 (364660) - prosinec 2020

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63045 (364906) - prosinec 2020

Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29100/změna Z1 (369705) - prosinec 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí

65 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - prosinec 2020 nové vydání

Systémy s identifikačními kartami - Uživatelské rozhraní - Část 3: Klávesnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 17414-1 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16750 +A1 (389255) - prosinec 2020 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6501 (420560) - prosinec 2020

Feronikl - Specifikace a dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13680 (451397) - prosinec 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 29001 (452001) - prosinec 2020

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13525 (476003) - prosinec 2020 nové vydání

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

550 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - prosinec 2020 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-13 (496070) - prosinec 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - prosinec 2020 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)

570 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11036 (560034) - prosinec 2020 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11133/změna A2 (560099) - prosinec 2020

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2020 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 34101-1 (560579) - prosinec 2020

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 1: Požadavky na systémy managementu udržitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 34101-2 (560579) - prosinec 2020

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 2: Výkonnostní požadavky (související s ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15151 (570529) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20647 (570546) - prosinec 2020

Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 16662-1 (631913) - prosinec 2020

Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 24022-2 (642610) - prosinec 2020

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24023-1 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24023-2 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24026-1 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24026-2 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24025-1 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24025-2 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17152-1/Oprava 1 (646449) - prosinec 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228 +A1/Oprava 2 (656505) - prosinec 2020

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 16942/Oprava 1 (656565) - prosinec 2020

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17533 (696000) - prosinec 2020

Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 16612 (700710) - prosinec 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 18674-4 (721012) - prosinec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - prosinec 2020 nové vydání

Tepelné izolace - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 23386 (730113) - prosinec 2020

Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících

590 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - prosinec 2020

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 0532 (730532) - prosinec 2020 nové vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857) - prosinec 2020 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 37100 (730960) - prosinec 2020

Udržitelná města a společenství - Slovník

230 Kč

ČSN 73 1901-3/Oprava 1 (731901) - prosinec 2020

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

20 Kč

ČSN 73 2902 (732902) - prosinec 2020 nové vydání

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem

440 Kč

ČSN 73 4108/Oprava 1 (734108) - prosinec 2020

Hygienická zařízení a šatny

20 Kč

ČSN 73 6141 (736141) - prosinec 2020

Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

230 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - prosinec 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6360-1 (736360) - prosinec 2020 nové vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

550 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16303 (737002) - prosinec 2020

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13830 +A1 (747209) - prosinec 2020

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13830 ed. 2/změna Z1 (747209) - prosinec 2020

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Změna bude zrušena k 28. únoru 2023.

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0434/Oprava 1 (750434) - prosinec 2020

Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16293 (771043) - prosinec 2020 nové vydání

Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 22744-1 (800299) - prosinec 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

TNI ISO/TR 14121-2 (833281) - prosinec 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - prosinec 2020 nové vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21365 (836146) - prosinec 2020

Kvalita půdy - Konceptuální modely stanoviště pro potenciálně kontaminovaná stanoviště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15685/změna Z1 (836443) - prosinec 2020

Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

65 Kč

ČSN EN ISO 18763 (836447) - prosinec 2020

Kvalita půdy - Stanovení toxických účinků znečišťujících látek na klíčení a růst raných stadií vyšších rostlin

340 Kč

ČSN EN ISO 16558-1/změna A1 (836704) - prosinec 2020

Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)

125 Kč

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) - prosinec 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - prosinec 2020 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - prosinec 2020 nové vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 641 V1.1.2 (870028) - prosinec 2020

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1335-1 (911101) - prosinec 2020 nové vydání

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

340 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - prosinec 2020 nové vydání

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - prosinec 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - prosinec 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč