Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2019

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
506914

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč vč. DPH
506789

ČSN ISO 10002 (010339) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506788

ČSN ISO 10001 (010340) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506790

ČSN ISO 10003 (010341) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506791

ČSN ISO 10004 (010342) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506841

ČSN ISO 19443 (010382) - únor 2019

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

550 Kč vč. DPH
506714

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - únor 2019

Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách

440 Kč vč. DPH
506270

ČSN ISO 128-15 (013114) - únor 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí

340 Kč vč. DPH
506857

ČSN ISO 128-24/Oprava 1 (013114) - únor 2019

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

20 Kč vč. DPH
506849

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - únor 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot

230 Kč vč. DPH
506842

TNI POKYN ISO 35 (015241) - únor 2019

Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability

990 Kč vč. DPH
506809

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - únor 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
506079

ČSN EN 14399-7 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
506080

ČSN EN 14399-8 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
506081

ČSN EN ISO 16151 (038123) - únor 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506082

ČSN EN 1395-5 (038710) - únor 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506277

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900) - únor 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra

230 Kč vč. DPH
506937

ČSN IEC 721-2-7/změna Z1 (038900) - únor 2019

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Fauna a flóra

Změna bude zrušena k 23. dubnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506084

ČSN EN ISO 15626 (051185) - únor 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506767

ČSN EN 60974-9/změna Z1 (052205) - únor 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

Změna bude zrušena k 1. červnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506766

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205) - únor 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

350 Kč vč. DPH
506924

ČSN EN 12809/změna Z1 (061203) - únor 2019

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506925

ČSN EN 12815/změna Z1 (061204) - únor 2019

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506926

ČSN EN 13229/změna Z1 (061205) - únor 2019

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506927

ČSN EN 13240/změna Z1 (061206) - únor 2019

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506085

ČSN EN 16510-1 (061211) - únor 2019

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
506086

ČSN EN 13203-6 (061430) - únor 2019

Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506087

ČSN EN ISO 13769 (078500) - únor 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Značení ražením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506088

ČSN EN ISO 17871/změna A1 (078648) - únor 2019

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506348

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - únor 2019 aktuální vydání

Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506089

ČSN EN 13126-6 (166111) - únor 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506349

ČSN EN IEC 60297-3-110 (188001) - únor 2019

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506092

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - únor 2019

Management změřených hydrometrických údajů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506093

ČSN EN ISO 7590 (260388) - únor 2019 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506404

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - únor 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

550 Kč vč. DPH
506094

ČSN EN ISO 19014-1 (278017) - únor 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí řídicího systému a výkonové požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506095

ČSN EN 14067-6 (281901) - únor 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
506123

ČSN EN 9278 (310426) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506124

ČSN EN 16603-20-20 (310540) - únor 2019

Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506112

ČSN EN 6126 (311566) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506130

ČSN EN 6059-309 (311712) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506127

ČSN EN 3375-001 (311718) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506126

ČSN EN 2084 (311719) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506114

ČSN EN 3719 (311723) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506120

ČSN EN 3475-411 (311725) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506122

ČSN EN 4604-010 (311734) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506115

ČSN EN 4838-001 (311757) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506103

ČSN EN 4838-004 (311757) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506129

ČSN EN 4611-002 (311778) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506119

ČSN EN 2591-100 (311810) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506118

ČSN EN 2591-318 (311810) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 318: Odolnost proti plameni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506113

ČSN EN 2591-326 (311810) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 326: Zkouška vystavením ohni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506121

ČSN EN 3646-003 (311814) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506128

ČSN EN 3646-006 (311814) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506116

ČSN EN 4840-101 (311841) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 101: Polyolefinové, polotuhé s omezeným nebezpečím požáru - Teplotní rozsah -30 °C až 105 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506100

ČSN EN 3745-505 (311925) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
506102

ČSN EN 4641-001 (311934) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506111

ČSN EN 2540 (312130) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Tavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1 240 MPa <= Rm <= 1 450 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506110

ČSN EN 2541 (312131) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA18 - Kalená a tažená za studena - Drát pro pružiny - D <= 4,0 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506097

ČSN EN 2279 (312180) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Výkovky - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506096

ČSN EN 2319 (312494) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a <= 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506098

ČSN EN 2387 (312495) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506125

ČSN EN 2031 (312817) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 102Cr6 (1.2067) - Kalená a popouštěná - Tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506099

ČSN EN 4510 (313923) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001, adaptér, přímý, oboustranný s pojistným kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506104

ČSN EN 4832 (313980) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem a redukce armatury zajištěná kroužkem - Palcová řada - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506105

ČSN EN 4833 (313981) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506109

ČSN EN 4834 (313982) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Otvor pro armaturu zajištěnou kroužkem - Palcová řada - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506108

ČSN EN 4835 (313983) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Požadavky na instalaci a demontáž armatury zajištěné kroužkem a redukce s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506107

ČSN EN 4836 (313984) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Redukce - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506101

ČSN EN 2799 (317153) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 90 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506106

ČSN EN 2796 (317154) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506117

ČSN EN 6109 (317190) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Elastomerové prvky statického těsnění, lisované, odolné vůči esterům fosfátu - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506757

ČSN EN 60204-1 ed. 2/změna Z1 (332200) - únor 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 14. září 2021.

32 Kč vč. DPH
506756

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200) - únor 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč vč. DPH
506362

ČSN EN IEC 62862-3-2 (333180) - únor 2019

Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506131

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2/změna A1 (333300) - únor 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
506837

ČSN CLC/TS 50131-2-10/změna Z1 (334591) - únor 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč vč. DPH
506836

ČSN EN 50131-2-10 (334591) - únor 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

350 Kč vč. DPH
506838

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - únor 2019 aktuální vydání

Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)

350 Kč vč. DPH
506750

ČSN EN 61850-6 ed. 2/změna A1 (334850) - únor 2019

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

990 Kč vč. DPH
505933

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - únor 2019

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
506132

ČSN EN 54-5 +A1 (342710) - únor 2019

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506439

ČSN EN 54-5 ed. 2/změna Z1 (342710) - únor 2019

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2022.

32 Kč vč. DPH
506813

ČSN EN 60404-6/změna Z1 (345884) - únor 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků

Změna bude zrušena k 29. červnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506812

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884) - únor 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
506133

ČSN EN IEC 60127-8 (354730) - únor 2019

Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506424

ČSN EN 50532/změna Z2 (357181) - únor 2019

Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS)

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506423

ČSN EN 62271-212 (357192) - únor 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

590 Kč vč. DPH
506365

ČSN EN IEC 63093-5 (358471) - únor 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506134

ČSN EN IEC 63093-6 (358471) - únor 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

382 Kč vč. DPH
506515

ČSN EN 62317-5/změna Z1 (358475) - únor 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 13. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506815

ČSN EN 60794-4/změna Z1 (359223) - únor 2019

Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

Změna bude zrušena k 30. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506814

ČSN EN IEC 60794-4 ed. 2 (359223) - únor 2019

Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506821

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506820

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506822

ČSN EN 50321-1/Oprava 1 (359725) - únor 2019

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

20 Kč vč. DPH
506860

ČSN EN 62733/Oprava 1 (360511) - únor 2019

Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
506826

ČSN EN 62612/Oprava 1 (360701) - únor 2019

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

20 Kč vč. DPH
506825

ČSN EN 62612/Oprava 2 (360701) - únor 2019

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

20 Kč vč. DPH
506859

ČSN EN 62838/Oprava 1 (360701) - únor 2019

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost

20 Kč vč. DPH
506920

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

125 Kč vč. DPH
506919

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

125 Kč vč. DPH
506918

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

125 Kč vč. DPH
506917

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

125 Kč vč. DPH
506916

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

125 Kč vč. DPH
506915

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2/změna A11 (361045) - únor 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

125 Kč vč. DPH
506834

ČSN EN 50272-2/změna Z1 (364380) - únor 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

Změna bude zrušena k 9. dubnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506833

ČSN EN IEC 62485-2 (364380) - únor 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie

350 Kč vč. DPH
506638

ČSN EN 50556 ed. 2 (365601) - únor 2019 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
506940

ČSN EN 50556/změna Z2 (365601) - únor 2019

Systémy silniční dopravní signalizace

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč vč. DPH
506830

ČSN EN 50173-5 ed. 2 (367253) - únor 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

440 Kč vč. DPH
506831

ČSN EN 50173-5/změna Z1 (367253) - únor 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506828

ČSN EN 50173-6 ed. 2 (367253) - únor 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

440 Kč vč. DPH
506829

ČSN EN 50173-6/změna Z1 (367253) - únor 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506366

ČSN EN IEC 62923-2 (367834) - únor 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506765

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - únor 2019

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory

550 Kč vč. DPH
506818

ČSN EN 61265/změna Z1 (368833) - únor 2019

Elektroakustika - Přístroje na měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci kategorie dopravních letadel

Změna bude zrušena k 12. červnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506817

ČSN EN IEC 61265 ed. 2 (368833) - únor 2019

Elektroakustika - Přístroje pro měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku při certifikaci letadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506723

ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701) - únor 2019

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti

350 Kč vč. DPH
506448

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - únor 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky

230 Kč vč. DPH
506526

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860) - únor 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data

350 Kč vč. DPH
505535

ČSN EN 50642 (370005) - únor 2019

Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506922

ČSN 37 6754/Oprava 1 (376754) - únor 2019

Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah

20 Kč vč. DPH
506851

ČSN EN 13463-1/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506852

ČSN EN 13463-5 ed. 2/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c”

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506853

ČSN EN 13463-6/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b"

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506854

ČSN EN 13463-8/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k"

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506855

ČSN EN ISO 80079-36/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

20 Kč vč. DPH
506856

ČSN EN ISO 80079-37/Oprava 1 (389641) - únor 2019

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

20 Kč vč. DPH
506136

ČSN EN ISO 4957 (420949) - únor 2019 aktuální vydání

Oceli nástrojové

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
506137

ČSN EN 1563 (420951) - únor 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506850

ČSN EN 13684 (479011) - únor 2019 aktuální vydání

Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost

550 Kč vč. DPH
506171

ČSN EN 16755/Oprava 1 (490086) - únor 2019

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
506810

ČSN ISO 37 (621436) - únor 2019 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností

350 Kč vč. DPH
506138

ČSN EN ISO 3949 (635412) - únor 2019 aktuální vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506141

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506143

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - únor 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506140

ČSN EN 15860 (643220) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506139

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - únor 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506142

ČSN EN ISO 8307 (645438) - únor 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506144

ČSN EN 17155 (656191) - únor 2019

Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506923

ČSN EN 14023/změna Z2 (657220) - únor 2019

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

32 Kč vč. DPH
506145

ČSN EN 13704 (665210) - únor 2019 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze pro hodnocení sporicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506147

ČSN EN 13445-2/změna A3 (695245) - únor 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506146

ČSN EN 14025 (699025) - únor 2019 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506531

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506532

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506154

ČSN EN 16236 (721510) - únor 2019

Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
506702

ČSN EN 451-1 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

125 Kč vč. DPH
506703

ČSN EN 451-2 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra

190 Kč vč. DPH
506155

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - únor 2019

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

550 Kč vč. DPH
506482

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

440 Kč vč. DPH
506483

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

230 Kč vč. DPH
506484

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

230 Kč vč. DPH
506485

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

190 Kč vč. DPH
506738

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - únor 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

770 Kč vč. DPH
506872

ČSN EN 1090-2 (732601) - únor 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

1 270 Kč vč. DPH
506934

ČSN 73 6121 (736121) - únor 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.19t


590 Kč vč. DPH
506724

ČSN 73 6320 (736320) - únor 2019 aktuální vydání

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

340 Kč vč. DPH
506725

ČSN EN 13231-5 (736374) - únor 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

350 Kč vč. DPH
506779

ČSN 73 7010 (737010) - únor 2019

Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení

190 Kč vč. DPH
506780

ČSN EN 1436 (737010) - únor 2019 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody

340 Kč vč. DPH
506846

ČSN EN 16932-1 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně

350 Kč vč. DPH
506847

ČSN EN 16932-2 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

340 Kč vč. DPH
506848

ČSN EN 16932-3 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy

350 Kč vč. DPH
506753

ČSN 75 7624 (757624) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radonu 222

230 Kč vč. DPH
505979

ČSN EN ISO 41012 (762103) - únor 2019

Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506157

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506158

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506159

ČSN EN ISO 4048 (793875) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506811

ČSN EN 16781 (807622) - únor 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro dětské spací pytle pro použití v postýlkách

350 Kč vč. DPH
506933

ČSN EN ISO 374-1/změna A1 (832310) - únor 2019

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

125 Kč vč. DPH
506162

ČSN EN 14458 (832457) - únor 2019 aktuální vydání

Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506932

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832) - únor 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

350 Kč vč. DPH
506161

ČSN P CEN/TS 17198 (834779) - únor 2019

Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506160

ČSN EN ISO 15952 (836453) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
505983

ČSN EN 13976-1 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506843

ČSN EN 13976-1/změna Z1 (842130) - únor 2019

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
505984

ČSN EN 13976-2 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506844

ČSN EN 13976-2/změna Z1 (842130) - únor 2019

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506163

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - únor 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506165

ČSN EN ISO 8637-2 (856211) - únor 2019

Mimotělní systémy pro očistu krve - Část 2: Mimotělní krevní okruhy pro hemodialysátory, hemodiafiltry a hemofiltry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506816

ČSN EN ISO 8638/změna Z1 (856212) - únor 2019

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Mimotělní krevní okruhy pro hemodialyzátory, hemodiafiltry a hemofiltry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506164

ČSN P CEN/TS 16826-3 (857031) - únor 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506819

ČSN ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1 (870026) - únor 2019

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505991

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 (872001) - únor 2019

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505990

ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0 (872793) - únor 2019

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506942

ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.1.1 (874018) - únor 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506943

ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 (874019) - únor 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506168

ČSN ETSI EN 302 617 V2.3.1 (875149) - únor 2019

Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506520

ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1 (875182) - únor 2019

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506773

ČSN EN 1176-4 ed. 2 (940515) - únor 2019 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

230 Kč vč. DPH
506929

ČSN EN 565 (942002) - únor 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč vč. DPH
506772

ČSN EN 71-1 +A1 (943095) - únor 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

945 Kč vč. DPH
506840

ČSN EN 71-8/Oprava 1 (943095) - únor 2019

Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

20 Kč vč. DPH
506473

ČSN P CEN/TS 16931-3-2/Oprava 1 (979901) - únor 2019

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

20 Kč vč. DPH
506170

ČSN EN ISO 11238 (981032) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
506770

ČSN EN ISO 27799 (982021) - únor 2019 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002

770 Kč vč. DPH