ČSN EN 1090-2 (732601) Aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
20 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí jako konstrukcí nebo jejich dílců zhotovených z:
- za tepla válcovaných výrobků z konstrukčních ocelí do třídy S700 včetně;
- za studena tvarovaných prvků a plošných průřezů do třídy S700 včetně (pokud nespadají do rozsahu působnosti EN 1090-4);
- výrobků z korozivzdorných austenitických, austeniticko-feritických a feritických ocelí vyrobených za tepla nebo tvarovaných za studena;
- za tepla zhotovených nebo za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, zahrnujících výrobky standardních rozměrů, výrobky vyrobené na zakázku a průřezy vyrobené svařováním.
U konstrukčních dílců vyráběných ze za studena tvarovaných prvků a za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, které spadají do rozsahu působnosti EN 1090-4, mají požadavky EN 1090-4 přednost před odpovídajícími požadavky této evropské normy.
Tuto evropskou normu lze rovněž použít pro konstrukční ocel do S 960 včetně, za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou ověřeny kritérii spolehlivosti a jsou stanoveny další potřebné požadavky.
Tato evropská norma stanoví požadavky nezávisle na typu a rozměru ocelové konstrukce (např. pozemní stavby, mosty, plnostěnné nebo příhradové dílce), včetně konstrukcí namáhaných na únavu nebo seizmickým zatížením. Požadavky jsou vyjádřeny třídami provedení.
Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993. Štětovnice, zarážené piloty a mikropiloty navržené podle EN 1993-5 jsou prováděny podle EN 12063, EN 12699 a EN 14199. Tato evropská norma se vztahuje pouze na provádění převázek, rozpěr a spojů.
Tato evropská norma se vztahuje na ocelové dílce spřažených ocelobetonových konstrukcí navržených podle příslušné části EN 1994.
Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných návrhových pravidel za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou s nimi v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky.
Tato evropská norma zahrnuje požadavky pro svařování betonářské oceli s konstrukční ocelí. Tato norma nezahrnuje požadavky na použití betonářské oceli v železobetonových konstrukcích.

Označení ČSN EN 1090-2 (732601)
Katalogové číslo 506872
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 174 stran formátu A4
EAN kód 8596135068722
Tato norma nahradila ČSN EN 1090-2 (732601) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9606-1 (050711)
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN ISO 17637 (051180)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

ČSN EN ISO 9013 (053401)
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

ČSN EN ISO 14731 (050330)
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

Další příbuzné normy

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-3 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

ČSN EN 1090-4 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

ČSN EN 1090-5 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

foo